Gå til sidens hovedinnhold

Ny storkontroll i utelivs-Oslo

15 utesteder fikk torsdag kveld besøk av politiets kontrollører som var ute for å avdekke snusk på serveringssteder i hovedstaden. Og snusk fant de. Se verstinglisten her.

52 kontrollører fra seks seksjoner i politiet og fra ti eksterne etater deltok i kontrollen av utvalgte serveringssteder i Oslo.

- I alt ble 15 virksomheter kontrollert, og ved samtlige serveringssteder var det en eller flere etater som hadde anmerkninger, sier politioverbetjent Ronny Nilsen i Oslo politidistrikt til TV 2 Nettavisen.

Tre serveringssteder og ett kjøkken ble stengt.

I tillegg ble tre personer pågrepet, to av dem for brudd på utlendingsloven. Den tredje ble pågrepet for bruk av narkotika, og det ble funnet ca 60 gram hasj på gulvet ved en av virksomhetene som ble kontrollert.

Ved to virksomheter, et gatekjøkken og en restaurant, ble det oppdaget senger som tyder på overnatting i lokalene. En person søkte om asyl i forbindelse med kontrollen.

Disse stedene ble stengt torsdag kveld:

Pizza Friends, Ammerudgrenda 327, gatekjøkken med pizzautkjøring. Stengt på grunn av manglende tillatelse fra Mattilsynet, samt anmerkninger for hygiene.

Napoli Grill Pizza, Storgata 38, stengt for ulovlig servering av mat.

1 restaurant ble stengt på grunn av branntekniske forhold. Denne fikk gjenåpne senere på kvelden når forholdet var rettet opp.

Kjøkkenet tilhørende Punjab Tandoori, Grønland 24, ble stengt på grunn av helsefare.

Samarbeid
Til sammen 11 etater deltok i storaksjonen.

- Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av kontrollen og det tverretatlige samarbeidet, sier Nilsen, som ledet aksjonen.

Næringsetaten, Tollvesenet, Trygdeetaten, Mattilsynet, Oslo og Akershus Skattefogdkontor, Oslo kemnerkontor, Brann- og redningsetaten, Plan- og bygningsetaten, Arbeidstilsynet og Lotteritilsynet deltok sammen med Oslo politidistrikt i kontrollen, opplyste politiet i en pressemelding torsdag.

Alle etater gjennomførte kontrollerte innen eget ansvarsområde.

Under kontrollene ble det blant annet avdekket ulovlig servering, ulovlig bruk av arbeidskraft og arbeid og bruk og funn av narkotika.

Mattilsynet har gitt mange anmerkninger for hygiene, og Brann- og redningsetaten stengte gassanlegget ved to virksomheter og har avdekket flere brudd på brannvernlovgivningen.

Oslo og Akershus Skattefogdkontor tok utlegg i kassabeholdning for vesentlige forfalte mva-krav. Oslo Kemnerkontor vil følge opp virksomheter som ikke har meldt inn arbeidstakere. Arbeidstilsynet har gitt mange anmerkninger etter arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Tolletaten vil følge opp en virksomhet vedrørende kjøttvarer, mens Plan- og bygningsetaten også vil følge opp flere virksomheter.

- Vil gi resultater
- På bakgrunn av opplysninger vi har fått, har vi valgt ut mellom 30 og 40 steder vi kommer til å oppsøke for kontroll, sa Nilsen til TV 2 Nettavisen tidligere torsdag kveld.

- Tidligere aksjoner har tydelig vist behovet for ytterligere kontroll av virksomheter i restaurantbransjen, sier Nilsen.

Ronny Nilsen mener slike koordinerte aksjoner har stor betydning for å få en så seriøs utelivsbransje som mulig.

- Dette arbeidet er meget viktig. Aksjonene gir alltid resultater, og det kommer også kveldens kontroll til å gjøre, fastslår han. M ålet ikke er å ta flest mulig, men å hindre at kriminelle utnytter restaurantbransjen som arena for kriminelle handlinger, legger han til.

Skjerper kontrollen
Dette er den andre storkontrollen i år. Forrige aksjon ble gjennomført i midten av mars. Da ble til sammen 37 steder kontrollert, og ti av disse ble stengt. Flere personer ble pågrepet i aksjonen.

Politiet satser nå på flere storkontroller i hovedstaden.

- Vi hadde fire kontroller både i 2003 og 2002. Slike aksjoner krever mye arbeid, men vi håper likevel på å få til flere i år, sier han.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut