- Å være utrent bør ses på som en like sterk risikofaktor som høytblodtrykk, diabetes og røyking - om ikke sterkere enn alle sammen. Det bør nærmest bli behandlet som en sykdom som man kan få en resept på - og den resepten er trening.

Det sier kardiolog Wael Jaber ved Cleveland Clinic i Ohio, som står bak en fersk studie som går på sammenhengen kardiorespiratorisk trening og tidlig død.

Studien, som er omtalt av blant annet TIME og CNN, har undersøkt rett over 122.000 mennesker i tidsrommet 1991 til 2014. Gjennom å måle deres fysiske form og deretter registrere dødsfall, fant forskerne en klar sammenheng mellom aktivitetsnivå og levealder.

Kort oppsummert: Dess mer du trener, dess lengre og friskere liv. Dess mindre du trener, dess større sjanse for tidlig død.

Man har lenge visst at god fysisk form er positivt for helsa, men Jaber og forskerne er svært overrasket over hvor sterk sammenhengen mellom fysisk form og levealder faktisk ser ut til å være.

- Vi har aldri sett noe så tydelig og objektvt som dette, sier studieleder Jaber.

Ble testet på tredemølle

Alle studiedeltakerne gjennomgikk en fysisk belastningstest, en såkalt «kardiopulmonal belastningstest», på tredemølla for å måle utholdenhet og kondisjon, altså den «aerobe kapasiteten».

Målet med en slik test er å kunne måle oksygenopptaket under maksimal anstrengelse, samtidig som man også får testet samarbeidende organer under fysisk anstrengelse. Et godt oksygenopptak og en høy aerob kapasitet, er viktig i forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Studien konkluderte med at høy aerob kapasitet, altså veldig god utholdenhet og kondisjon, var tilknyttet lang levealder.

«Ekstrem høy aerob kapasitet gir den lengste levealderen og er spesielt fordelaktig for eldre pasienter og de med høyt blodtrykk,» skriver forskerne.

- Ikke farlig å trene hardt

Studien viser altså at de som trener ekstremt mye, er de som lever absolutt lengst. Den bekymringen enkelte har uttrykt for de som driver med tøff kardiotrening over tid, er altså unødvendig, viser studien.

Det er i tråd med det lege og hjertespesialist, Wasim Zahid, uttalte til Nettavisen tidligere i år.

- Folk må ikke tro det er farlige å trene hardt. Det klare budskapet er at det å være inaktiv er mye farligere enn å trene, sa Zahid.

De eneste som trenger å ta forhåndsregler når det gjelder tøff kardiotrening, er de som har hjerteproblemer. Har man det, bør man snakke med legen sin og tilpasse aktivitetsnivå etter fysisk tilstand.

- De som driver med veldig mye kondisjonstrening flere ganger i uka over flere tiår kan oppleve slitasje på hjerter, men selv blant denne gruppen er det et lite mindretall som opplever at treningen fører til hjerteproblemer, sa Zahid.

Kun én av tre nordmenn beveger seg nok

Lege Jørgen Gravning påpekte samtidig at inaktivitet er et av de største helseproblemene i Norge i dag.

- Generelt sett så vet vi at fysisk aktivitet er bra for hjertet, og det er et mye større problem for folkehelsa at vi beveger oss for lite, enn at vi trener for mye, uttalte Gravning.

Kun én av tre nordmenn innfrir Helsedirektoratets anbefaling når det gjelder fysisk aktivitet.

LES MER: Stillesitting gir økt dødelighet - men én ting kan fullstendig eliminere helserisikoen

Anbefalingen ligger 150 minutter moderat aktivitet per uke, altså rett over 20 minutter daglig, eller 75 minutter med høy intensitet. For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne og eldre ha 300 minutter med moderat fysisk aktivitet i uken, eller inntil 150 minutter med høy intensitet.

- Altfor lett å ta dårlige valg

Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, er ikke overrasket over at kun én av tre innfrir aktivitetsanbefalingene.

- Det er ikke overraskende i det hele tatt. Samfunnet er ikke lagt til rette for fysisk aktivitet. De aller fleste sitter stille i løpet av arbeidsdagen, og hva gjør vi når vi kommer hjem? Lager middag, ordner med barna og avslutter dagen i sofaen med mobilen og TV-serier på nett, uttalte Hjelmesæth til Nettavisen nylig.

- Men rett over 20 minutter moderat aktivitet om dagen fremstår som relativt lite, bør det ikke være mulig å gjennomføre for de aller fleste?

- Det kan du si, men det er ikke så enkelt som å si at nordmenn er late og mangler viljestyrke. Vi kan ikke bare si «nå må folk skjerpe seg. Gå i 20 minutter og spis mindre», vi må se balansert på det. Det er altfor lett å ta feil valg i Norge i dag.