– Dette handler om gjengjeldelse, og det som har skjedd, er svært alvorlig og grovt. Han krever at han får tilbake stillingen sin, og at arbeidsgiver for øvrig gjenoppretter den skade som er gjort, sier mannens advokat Birthe Eriksen til VG.

Politibetjenten varslet 9. november i fjor om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende etterforskning av grove menneskehandelssaker. Over nyttår dro han til Afrika på et humanitært oppdrag i tre måneder.

Gjengjeldelsesprosess

Under oppholdet fikk han en epost fra sjefen sin om at han ville bli flyttet til en annen avdeling. Sjefen viste til at politimannen har vært vanskelig å jobbe med, og at det var blitt påpekt behov for faglige og holdningsmessige endringer hos mannen. Det ble også hevdet også at mannen ikke har vist vilje eller evne til å innrette seg etter de prioriteringene som er gitt i lov og instruks, og i minst ett tilfelle har han brutt reglene for informantbehandling. Det skriver VG.

Eriksen mener på vegne av sin klient at politimannen har blitt utsatt for en systematisk gjengjeldelsesprosess gjennom blant annet personvernbrudd, karakterdrap og marginalisering.

– En stevning kan bare unngås om han får tilbake jobben, sier hun.

Politimannen har sendt varsel til Politidirektoratet om saken, som sier de snart vil gå gjennom den.

Dette er den fjerde varslingssaken om dårlige eller alvorlige forhold i Vest politidistrikt de siste årene.

På største alvor

Lederen for HR og HMS i Vest politidistrikt, Linda Endresen Birkeland, skriver i en epost til NTB at de tar alle varsler om kritikkverdige forhold på største alvor.

– Som arbeidsgiver har vi en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle involverte; både varsler og dem som er påvarslet. Hva som er gjort for å sikre dette i denne saken, er en del av de undersøkelsene Politidirektoratet nå gjennomfører. Varslene VG omtaler, er fremdeles til behandling hos Politidirektoratet, og Vest politidistrikt har derfor ikke anledning til å svare på spørsmål rundt dette, noe som selvsagt er utfordrende gitt kritikken som nå rettes mot oss i VG, skriver hun.

(©NTB)