Longva vil ha et særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten. Han er utpekt til første nestleder av Norges Banks hovedstyre og første nestleder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

– Longva er godt kvalifisert for stillingen som visesentralbanksjef og vil tilføre Norges Bank verdifull kompetanse, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Pål Longva har siden 2011 vært ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2001). Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.

(©NTB)