*Nettavisen* Nyheter.

Nye milliarder til norsk næringsliv

Gudmund Knudsen fra BA-HR overlever forslaget sitt til Trond Giske, næringsminister. Foto: Nils Collett Vogt (NA24)

Giske vil endre aksjeloven.

På oppdrag fra justisdepartementet har advokat Gudmund Knudsen fra BA-HR siden juli i fjor utredet et forslag til forenkling av loven.

Bakgrunnen for at denne utredningen er foretatt er den utviklingen som har skjedd på dette området internasjonalt. Per i dag er det ny aksjelov i Finland, Sverige og Danmark. og forenklingen i den norske aksjelovgivningen kan bli stor.

- Det er et overordnet mål å forenkle aksjeloven for å gi bedre rammevilkår og gjøre den norske aksjelovgivningen mer konkurransedyktig, sier Gudmund Knudsen, advokat i BA-HR.

- En forenkling av aksjeloven er et viktig ledd i regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter, heter det fra næringsdepartementet.

Initiativet til forenklingen kommer fra Justisdepartementet, men det er med stor optimisme næringsdepartementet støtter opp om forslaget.

- Rapporten inneholder forslag som kan spare norsk næringsliv for milliarder av kroner, sier Trond Giske, næringsminister.

Før jul presenterte regjeringen et forslag om å fjerne revisjonsplikten for små selskaper. Og i kombinasjon med forslaget om å forenkle aksjeloven vil dette til medføre en betydelig forenkling av systemet.

Les også: Milliardgave til norske selskaper

Stor betydning
- Det er 215.000 registrerte aksjeselskaper i Norge og aksjeselskap er den viktigste organisasjonsformen for næringsvirksomhet i Norge, sier Gudmund Knudsen, advokat i BA-HR.

Og han fortsetter:

- Denne forenklingen vil ikke omfatte de store børsnoterte selskapene som i penger blir små sammenlignet med alle de små- og mellomstore bedriftene.

- Det mest sentrale forslaget er å senke kravet til minste aksjekapital for å gjøre det billigere å stifte aksjeselskap. Dette er gjort i flere andre europeiske land, blant andre Sverige og Danmark, skriver næringsdepartementet på sine nettsider.

Knudsens forslag for den norske aksjeloven innebærer at minste lovbestemte aksjekapital senkes fra 100.000 kroner til 30.000 kroner.

- Det gjeldende kravet på 100 000 kroner er høyere enn minstekravet i de øvrige nordiske landene og de sentrale landene innen EU. Ved å senke minstekravet til 30 000 kroner kommer minstekravet ned på et nivå som kan sammenlignes med og dels ligger under minstekravene i andre land av betydning, skriver Knudsen i sin utredning.

Og redegjør for beløpet på følgende måte:

- Dette beløpet er på linje med eller under den utenlandske lovgivningen. Og lavere enn minste kravet til aksjekapital i Sverige og Danmark, sier han.

I lys av at over halvparten av alle de registrerte aksjeselskapene kun har den lovpålagte minimumsgrensen i aksjekapital, mener Knudsen at det ikke er behov for å ha en så høy inngangsbillett, 100.000 kroner, for å etablere et aksjeselskap.

Ikke mer skjemavelde
Knudsen mener også det er rom for en betydelig forenkling av skjemaveldet i forbindelse etableringen av aksjeselskaper.

- Det skal være mulig å gjennomføre en elektronisk stifting med en digital underskrift, sier Knudsen.

Knudsen har i forslaget sitt også inkludert et forslag til hvordan reglene rundt general forsamlinger og utbytte skal bli smidigere og enklere.

- Det må være mulig å kunne gjennomføre en generalforsamling i lunsjpausen, dersom det er ønskelig uten at det er en masse regler rundt innkalling, møteagenda, sier Knudsen.

Viktig her er det å presisere at dette foreløpig er en utarbeidet utredning og et forslag, som nå skal sende ut på høring.

- Det blir interessant å høre hva næringslivet selv mener når forslaget sendes ut på høring, sier Giske.

Giske venter tilbakemelding på forslaget ved påsketider.

Les flere saker på NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.