Nye Norge uten plattformer

Foto: (Statoil)

Om få år kan faste oljeplattformer være en saga blott. Oljearbeiderne blir færre. Den nye oljeutvinningen foregår under vann og på land.

21.04.05 09:01

Norske forskere arbeider nå med å videreutvikle en teknikk som kan føre olje, gass og vann i samme rør inn til land over lange avstander.

- I framtiden vil vi trolig kunne hente olje og gass fra blant annet Stockmann-feltet i Barentshavet, 550 kilometer fra land. Nye driftsmåter vil gjøre det sikrere å drive med transport i rør over avstander større enn i dag, sier Dag Thomassen ved Institutt for Energiteknikk på Kjeller til TV 2 Nettavisen.

Under vann
Teknikken eksisterer allerede i dag. Snøhvit-feltet, som er under bygging i Hammerfest, og Ormen Lange-feltet baserer seg på å hente opp gass og kondensat direkte fra reservoaret til land uten bruk av plattformer, såkalt flerfasetransport. Det er i dag mulig å gjøre selv om feltet ligger over 100 kilometer fra land.

- I dag borer oljeplattformer brønner, deretter er det mannskapet på de faste plattformene på feltet som styrer prosessen med å separere olje, gass og vann før det transporteres til land. På Snøhvit-feltet hentes oljen, gassen og vannet direkte inn med rør til fastlandet for bearbeiding, forklarer Thomassen.

Den nye teknologien er svært ressursbesparende. I Statoils tidligste planer for Snøhvit-prosjektet i 1982 tenkte de seg 1500 mann på tre plattformer og 1800 personer på land som skulle bearbeide gassen. Når Snøhvit nå blir ferdig, vil 170 personer arbeide på landanlegget. Ny teknologi gjør at behovet for oljearbeidere blir mindre.

Ny teknologi
IFE utvikler nå et dataverktøy som skal gi totaloversikt over hva som skjer nede i oljebrønnen, selve transporten og til slutt prosseseringen. Dataprogrammene testes delvis praktisk i instituttets laboratorium.

Utfordringen for forskerne er å kunne produsere de ønskede mengder med det naturlige trykket i reservoaret. Et annet viktig problemområde som det forskes på er hvordan transportrørene skal beskyttes mot korrosjon. En rekke oljeselskaper støtter forskningsprosjektet "Horizon" økonomisk. Prosjektet ble påbegynt i fjor, og vil vare i rundt tre år. I alt vil oljeselskapene spytte inn 54 millioner kroner.

Bedre miljø?
Thomassen er av den oppfatning at fremtidens oljeutvinning vil være bedre for miljøet.

- Fremdeles vil boreoperasjonen dessverre kunne føre til utslipp. Men driften som i dag skjer ved hjelp av mennesker på plattformene, vil i framtiden være fjernstyrt fra land. Det betyr færre plattformer. Det må nødvendigvis bli mer miljøvennlig, sier han.

Ane Hansdatter Kismul, leder av Natur og Ungdom, er ikke enig i at den nye teknologien er så mye bedre enn den gamle.

- Selv om driften foregår under vann, vil en fremdeles kunne få ukontrollerte utblåsninger fra brønnene. Dessuten har forskning vist at forurensningen fra produsert vann- vann som slippes ut fra landanleggene etter transport, kan skade reproduksjonsevnen til fisk, sier hun til TV 2 Nettavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.