Målet med den nye instruksen er en strengere praksis når politiet pågriper utlendinger i miljøene som selger narkotika åpenlyst på gatene i Oslo, skriver Aftenposten.

Etter dagens praksis blir utvisning på grunn av ordensforstyrrelser bare vurdert dersom utlendingen også har begått andre straffbare forhold.

– Dette er et verktøy politiet ikke har i dag, og som politiet mener det er behov for. Med denne instruksen kan politiet og UDI utvise utlendinger som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, og som blir straffet for ordensforstyrrelse, særlig når dette skjer på steder hvor det foregår narkotikaomsetning, sier Mæland til avisen.

Den nye utvisningspraksisen gjelder personer som har ankommet Norge lovlig, enten fra andre land i EØS eller utenfor Schengen-området.

– De har ikke oppholdstillatelse, men er her på visum eller begrenset opphold og bruker tiden til å bedrive kriminalitet, sier Mæland.

Aftenposten skrev torsdag at tett opp mot 12 prosent av kriminaliteten i Norge skjer i sentrale deler av Oslo. Politiet mener hovedforklaringen er narkotikaproblemer knyttet til dette området.

(©NTB)