I forrige uke gikk Nettavisen gjennom tiltalene fra Oslo tingrett som var lagt ut på domstol.no, og fant at blant 35 navn, så hadde 27 utenlandsklingende navn. Nettavisen fulgte opp med en gjennomgang av samtlige straffesaker den uken, som også viste en overvekt av utenlandske navn på listen over tiltalte.

Undersøkelsen har skapt svært mye debatt. Blant annet skrev Stavanger Aftenblads spaltist Sven Egil Omdal at «Nettavisens journalistikk om utlendinger og kriminalitet er som en sørpe full manns forsøk på å treffe et ganske lite nøkkelhull».

Det er Nettavisen uenig i, og svarte dette: Omdals hersketeknikk

Saken fortsetter under.

Tre uker til sammen

For å følge opp opplysningene fra den første uken, har Nettavisen gått gjennom straffesakene som starter/startet i uke 34 og 35, altså denne og forrige uke. Vi har tatt med alt fra mindre alvorlige saker, som kjøring i påvirket tilstand, til alvorlige vold- og voldtektsaker med strafferammer på over seks år.

Nettavisen har nå gått gjennom alle 175 saker i Oslo tingrett for ukene 33, 34 og 35. 211 personer sto tiltalt. Av disse har 80 tiltalte (38 prosent) norske eller nordiske navn, 131 tiltalte (62 prosent) har utenlandsklingende navn.

Listen for uke 33 kan du se her. Listene for uke 34 og 35 kan du se lenger nede i saken.

Nettavisen har også bedt om liknende opplysninger fra tingrettene i Bergen og Trondheim. Det kommer vi tilbake til.

Norske statsborgere

Tiltaler opplyser ikke om nasjonalitet. Noen av de tiltalte med utenlandske navn er utlendinger som har blitt tatt for kriminalitet i Norge.

Mye tyder på at det er også er mange norske statsborgere blant dem. Mange av dem har bostedsadresse i Norge. Oslo tingrett opplyser på generelt grunnlag at de bruker tolk i rundt én av tre saker (31 prosent), og da er det nødvendigvis ikke tiltalte som trenger tolk, men fornærmede eller et vitne.

Tallene gir et ganske annet bilde enn kriminalstatistikken til Statistisk sentralbyrå. SSBs kriminalstatistikken for 2014 viser at bare 23,5 prosent av de som ble straffet for lovbrudd hadde utenlandsk statsborgerskap. Nå skal det sies at de tiltalte har ennå ikke blitt dømt og straffet for lovbrudd, og SSB-statistikken gjelder for hele Norge og ikke bare Oslo.

Les egen sak: Her er tallene på utlendinger og kriminalitet

Nettavisens tall viser likevel at det er en overrepresentasjon av personer med utenlandsk bakgrunn, som ikke blir fanget opp av SSBs statistikk som bare teller statsborgerskap. SSB omtalte en slik overrepresentasjon i en rapport i 2011 (ekstern pdf).

For å sette tallene i sammenheng: Ved inngangen til 2016 var det 848.207 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det utgjør 16,3 prosent av befolkningen, viser SSB-tall.

Trenger mer forskning

- Tallene er absolutt interessante. Kunnskap er aldri feil, men tallene presenterer et overflatebilde som ikke hjelper til noe, og som kan være stigmatiserende hvis man ikke går bak tallene, sier Shoaib Sultan i Antirasistisk senter.

Han mener at tallene viser at noe er galt, men at man trenger mer forskning for å «stille diagnose» på problemet.

- Begrepet «utenlandskklingende navn» er umulig å forholde seg til. Hvis man går gjennom sakene og kan si at familievold-saker knytter seg til personer fra enkelte landgrupper, så må vi jobbe med disse gruppene, eller hvis narkotika-saker knytter seg til enkelte landgrupper så kan vi gjøre noe med det, sier Sultan.

Uke 34: 52 av 81 med utenlandsk navn

Totalt ble det gjennomført 66 meddomsrettssaker i Oslo tingrett i forrige uke, med til sammen 81 tiltalte personer.

I de 66 sakene som ble gjennomført, hadde 29 av de tiltalte norske eller nordiske land, og 52 hadde et utenlandsklingende navn.

PS: Oversikten Nettavisen fikk fra tingretten, viste at det opprinnelig var berammet 86 saker med 101 tiltalte. 20 av sakene ble imidlertid avlyst, trukket eller utsatt.

Les også: Oslo tingrett med flere utenlandske og norske navn
Les også: - Vi må ikke bortforklare slike tall

Her er den komplette listen over de tiltalte som møtte i Oslo tingrett i forrige uke:

PS! Enkelte navn er anonymistert, da det finnes under fire personer med dette fornavnet i Norge.

 • Jimmy - Vanlig straffesak.
 • Anders - Vanlig straffesak.
 • Zeeshan - Vanlig strafesak.
 • Bilal - Vanlig straffesak.
 • Elio - Vanlig straffesak.
 • Alex - Vanlig straffesak.
 • Abdiwahab - Vanlig straffesak.
 • Cameron - Vanlig straffesak.
 • Sidra - Vanlig straffesak.
 • X.X (under 4 med dette navnet i Norge) - Vanlig straffesak.
 • Florentina - Vanlig straffesak.
 • X.X (under 4 med dette navnet i Norge), Christian og X.X (under 4 med dette navnet i Norge) - Vanlig straffesak.
 • Mustafa - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Abdi - Vanlig straffesak.
 • Yahye - Vanlig straffesak.
 • Magnus - Vanlig straffesak.
 • Jan - Vanlig straffesak.
 • Salem - Vanlig straffefsak.
 • Frank - Vanlig straffesak.
 • X.X (under 4 med dette navnet i Norge) og Carina - Sak med strafferamme over 6 år.
 • Tore - Vanlig straffesak.
 • Odd - Vanlig straffesak.
 • X.X (under 4 med dette navnet i Norge) - Vanlig straffesak.
 • Reyhan - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Erik - Vanlig straffesak.
 • Imad - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Radoslaw - Sak med strafferamme på over 6 år.
 • Terje - Sak der tiltalte ikke har krav påforsvarer.
 • X.X (under 4 med dette navnet i Norge), Jon og Johanna - Sak der tiltalte ikke har krav påforsvarer.
 • Sultan - Vanlig straffesak.
 • Mimoun - Vanlig straffesak.
 • Mohamed - Vanlig straffesak.
 • X.X (under 4 med dette navnet i Norge), Alexandru, X.X (under 4 med dette navnet i Norge), X.X (under 4 med dette navnet i Norge) og Trandafir - Vanlig straffesak.
 • Fredrik - Vanlig straffesak.
 • Zahid - Vanlig straffesak.
 • Peyman - Vanlig straffesak.
 • Trond - Vanlig straffesak.
 • Smitas, X.X (under 4 med dette navnet i Norge), X.X (under 4 med dette navnet i Norge) og X.X (under 4 med dette navnet i Norge) - Vanlig straffesak.
 • Idris - Sak der tiltalte ikke har krav påforsvarer.
 • Meron - Vanlig straffesak.
 • Mickel - Vanlig straffesak.
 • Jonas, Marie og Fredrik - Vanlig straffesak.
 • Naeem - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Philip - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Morten - Vanlig straffesak.
 • Zbigniew - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Amaal - Vanlig straffesak.
 • Joe - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • X.X (under 4 med dette navnet i Norge) - Vanlig straffesak.
 • Ole - Vanlig straffesak.
 • Jan - Vanlig straffesak.
 • Mustafa - Vanlig straffesak.
 • Salim - Sak med strafferamme over 6 år.
 • Daniel - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Williams - Vanlig straffesak.
 • Richard - Vanlig straffesak.
 • Steve - Vanlig straffesak.
 • Tony - Vanlig straffesak.
 • Khadar - Vanlig straffesak.
 • Mirela - Vanlig straffesak.
 • Hilde - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Per - Vanlig straffesak.
 • Daniel - Vanlig straffesak.
 • Krzysztof - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Yousef - Vanlig straffesak.
 • Marah - Vanlig straffesak.


Uke 35: 41 av 69 med utenlansk navn

Nettavisen har for denne uken tatt utgangspunkt i berammingslisten lagt ut på pressesidene til domstol.no. Listen er laget før noen av straffesakene skulle begynne. Vi tar derfor forbehold om at noen av sakene kan ha blitt utsatt eller avlyst.

Totalt startet 59 saker denne uken. I disse sakene var 69 personer tiltalt. 41 personer hadde utenlandskklingende navn, mens 28 hadde norske eller nordiske navn.

Som for uke 34 har vi anonymisert sjeldne navn.

 • Sheraz - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Anders - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Abdifatah - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Valentin - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Faysal - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Shamroze - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • XXX - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Svein - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • Jørgen - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer.
 • XXX - Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer
 • Johan - Vanlig straffesak
 • Bestun - Vanlig straffesak
 • Thomas - Vanlig straffesak
 • Håvard - Vanlig straffesak
 • Liv - Vanlig straffesak
 • Hege - Vanlig straffesak
 • Thomas - Vanlig straffesak
 • Mian - Vanlig straffesak
 • XXX - Sak med strafferamme over seks år
 • Klaus - Sak med strafferamme over seks år
 • Edison - Sak med strafferamme over seks år
 • Eduart - Sak med strafferamme over seks år
 • Mustapha - Vanlig straffesak
 • Joel - Vanlig straffesak
 • Terje - Vanlig straffesak
 • Morad - Vanlig straffesak
 • Per - Vanlig straffesak
 • Håkon - Vanlig straffesak
 • Sacha - Vanlig straffesak
 • Fartun - Sak med strafferamme over seks år
 • Mustafa - Sak med strafferamme over seks år
 • Adnan - Vanlig straffesak
 • Tom - Vanlig straffesak
 • Costel - Vanlig straffesak
 • Sakariya - Vanlig straffesak
 • Marcin - Vanlig straffesak
 • Kim - Vanlig straffesak
 • Tor - Vanlig straffesak
 • Tasneem - Vanlig straffesak
 • Fouzia - Vanlig straffesak
 • Mahmoud - Sak med strafferamme over seks år
 • Shahin - Sak med strafferamme over seks år
 • Tamer - Sak med strafferamme over seks år
 • XXX - Sak med strafferamme over seks år
 • Erling - Vanlig straffesak
 • Mohammed - Vanlig straffesak
 • Mohamed - Vanlig straffesak
 • Pawel - Vanlig straffesak
 • Morten - Vanlig straffesak
 • Njål - Vanlig straffesak
 • Mohamed - Vanlig straffesak
 • Karamjit - Vanlig straffesak
 • Hassan - Vanlig straffesak
 • Christoffer - Vanlig straffesak
 • Mohamed - Vanlig straffesak
 • Tommy - Vanlig straffesak
 • Oskar - Vanlig straffesak
 • Mahamad - Vanlig straffesak
 • Jelani - Vanlig straffesak
 • Ernest - Vanlig straffesak
 • Sander - Vanlig straffesak
 • Innocent - Vanlig straffesak
 • Pål - Vanlig straffesak
 • Hirije - Vanlig straffesak
 • Jan - Vanlig straffesak
 • Linn - Sak med strafferamme over seks år