RÅDHUSET, OSLO (Nettavisen): Venstres Odd Einar Dørum brakte onsdag Fredensborg-sakene og spørsmålet om kommunal forkjøpsrett inn for bystyret. Samtidig vedtok et enstemmig bystyre at kommunens praksis på området nå skal gjennomgås.

I en interpellasjon spurte bystyrerepresentanten hva kommunen kan gjøre for å sikre leieboeres rettigheter ved bruk av kommunal forkjøpsrett.

Du kan følge Nettavisens liveblogg fra Oslo bystyre her

Leieboere ble varslet for sent

Han viste blant annet til at det i en konkret sak i Maridalsveien gikk én måned fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby) ble varslet om kjøp til leieboerne i den aktuelle bygården på Sagene fikk beskjed. Dermed fikk de svært kort tid på seg og tapte i forsøket på å ta gården på kommunalt forkjøp.

- Jeg tar for gitt at Eby og leieboerne får vite om ting samtidig, sa Dørum blant annet i bystyret.

- For leieboerne i Maridalsveien 128 var det en avgjørende mulighet som der gikk tapt, sier Dørum til Nettavisen.

Dørum viste i sin interpellasjon til reportasjen i Dagens Næringsliv 17. november om leiegårder som tidligere er seksjonert uten at leieboere er gjort kjent med sin rett til å kjøpe til redusert pris. Han viste videre til at leiegårder er solgt uten at kommunal forkjøpsrett er forsøkt tatt i bruk og dermed uten at leieboere har hatt muligheten til å bli eier av egen bolig.

Les også: Fredensborg svarer på anklagene: - Vi er lei oss

Kommunen gransker 13 saker

Fredensborg AS eies og ledes av milliardær Ivar Tollefsen. Selskapet har innrømmet at de glemte å melde seks leiegårder som kunne vært tatt på kommunalt forkjøp. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby) gransker nå 13 slike saker, saker der leieboere kan ha blitt snytt for muligheten til å bli eiere av egen bolig.

Oslo bystyre vedtok onsdag enstemmig et forslag fra Ap, MDG og SV som sier at kommunens praksis for å sikre leiernes rett til forkjøp nå skal gjennomgås. Vedtaket lyder slik:

«Med mål om å sikre at den lovpålagte plikten til å melde forkjøp overholdes bes byrådet å gjennomgå relevant lovverk og sende forslag til ytterligere endringer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jf. byrådets høringsuttalse i 2017. Byrådet bes gjennomgå kommunens praksis for å sikre at leiernes rett til forkjøp ivaretas. Endringer i praksis og eventuelle forslag til instruksendringer forelegges bystyret til orientering. Byrådet bes også undersøke om det er mulig å skaffe en oversikt over salg av leiegårder i Oslo i de siste tre årene og undersøke om melding er sendt til kommunen i tråd med leiegårdsloven.

Byrådet bes om å holde bystyret orientert om arbeidet på egnet måte.»

Johansen: - Sterke historier

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som har møtt noen av de berørte i Fredensborg-sakene på rådhuset, brukte sin taletid i bystyresalen til en tordentale om et boligmarked han mener ikke virker som det skal:

- Jeg har møtt flere av disse menneskene med sterke historier fra boligmarkedets skyggeside i Tollefsen-saken som DN har avslørt. Samtidig vet vi at noen har tjent store, store penger på boligmarkedet i Oslo. Milliardærer er skapt blant annet med medvirkning fra Oslo kommune. Ansvaret for utviklingen ligger ikke bare hos Oslo kommune. Men i mange år forkjøpsretten knapt benyttet. Samtidig er det solgt eiendom for milliarder kroner, sa byrådslederen blant annet.

Raymond Johansen sa videre:

- Politikken har i for mange år stadig mistet kontroll over eiendomsmarkedet, særlig i Oslo. Markedskreftene har fått for stort spillerom og ført til ufrie valg. Ordfører, byrådet ønsker et mer balansert boligmarked der flere får et reelt valg om sin boligsituasjon. Vi ønsker flere samfunnsbyggende aktører. Vi finner oss ikke i at flere utnytter smutthull. Markedet virker ikke som det skal. Oslo skal ikke være en by der den sterkestes rett råder.

Rødt vil ha lovendring

Stortinget skal på nyåret ta stilling til et forslag fra Rødts Bjørnar Moxnes om en innskjerping av loven på dette området.

- I dag er det ingen sanksjoner for å bryte denne loven. Over 600 leietakere i Oslo kan ha blitt snytt for retten til å kjøpe leiligheten de bor i på denne måten. Vi mener det må bli straffbart for hushaier å bryte meldeplikten, for eksempel gjennom å inndra gevinsten, uttalte Moxnes til Nettavisen tirsdag.

Fredensborg er også i hardt vær når det gjelder seksjonering av bygårder. Ved seksjonering skal leieboere som har en viss botid få tilbud om å kjøpe sin bolig til 20 prosent av markedspris. Flere leieboere i Fredensborg-gårder hevder at de aldri har fått et slikt tilbud. Fredensborg har innrømmet at de i ett tilfelle glemte å sende kjøpstilbud.

Les også: Saksøker Fredensborg AS for brudd på eierseksjonsloven