*Nettavisen* Nyheter.

Oddekalv dømt

Men lederen av Miljøvernforbundet er fornøyd med dommen.

- Vi er fornøyd med dommen, sier leder for Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, til Nettavisen.

Han fikk i dag dommen fra Oslo tingrett for sivil ulydighet i forbindelse med en aksjon Miljøvernforbundet hadde i Oslofjorden i fjor. Der ble han og åtte andre medarbeidere dømt til å betale en bot på 5.000 kroner i forbindelse med en miljøaksjon. Poenget er at de ikke ble dømt til å betale erstatning til rederiet Secora AS på 191.480 kroner for tapt arbeidsfortjeneste.

- Den gledelige nyheten var at Oslo Havnevesen ikke fikk gjennomslag for erstatningskravet, sier Oddekalv.

Skadelig
Det var onsdag 24. mai i fjor at Kurt Oddekalv og en rekke andre medarbeidere tok seg ut til en lekter ved Malmøykalven i båt. Lekteren henter opp giftig slam fra havbunnen for å dumpe det lenger ute i fjorden. Arbeidet ble stanset i flere timer som følge av aksjonen.

Oddekalv og hans kolleger flyttet seg imidlertid når politiet ba om det, men vedtok ikke forelegget på 4.000 kroner per mann. De hevdet å kunne påberope seg nødrett fordi de mener måten bunnslammet fjernes på er skadelig for livet i havet. Boten ble i retten hevet til 5.000 kroner, men retten sa seg langt på vei enig i Miljøforbundets argumenter.

- Det er godt mulig at Miljøvernforbundet både har rett i at metoden er helt uforsvarlig, at vilkåra i tillatelsen er brutt, at andre miljøvernorganisasjoner er kjøpt og betalt og at det i denne saka har vært korrupsjon og underslag av opplysninger som har muliggjort tillatelsen. Men det hjelper dessverre lite å ha rett, om dette ikke også når ut til andre, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Dissens
- Vi mener det er viktig at dommen ble avsagt under dissens. Den ene meddommeren mente at vi måtte frifinnes. Ifølge min advokat er dette første gang at noe slikt skjer, sier Oddekalv.

Oddekalv og hans medarbeidere ble også dømt til å betale saksomkostninger med 2.000 kroner hver. De har enda ikke bestemt seg for om de skal anke saken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.