Gå til sidens hovedinnhold

Øker renten

Nå skrur Svein Gjedrem til renteskruen.

Selv om usikkerheten har økt den siste tiden, har Norges Bank valgt å sette opp renten med 0,25 prosent. Dermed er den norske styringsrenten oppe på 2 prosent.

Dette er den første økning fra sentralbanksjef Svein Gjedrem siden rentemøtet i 16. desember i fjor.

For norske lånetagere og folk med penger i banken vil dette normalt tilsi at bankene følger etter med en tilsvarende renteøkning. For lånetagerne i Norges største bank, DnB Nor, kan dermed lån med beste betingelser øke til 3,50 prosent.

Lyst på lavere rente? Prøv NA24s gratistjeneste MinRente.no

Holder igjen
Den siste tidens norske makrotall viser at utviklingen i landets økonomi har vært litt svakere enn ventet. Likevel viser arbeidsledigheten og boligmarkedet god utvikling. Den store bekymringen er imidlertid at en økning i renten vil sende kronekursen høyere mot euro, noe som vil gjøre det enda vanskeligere for norske bedrifter.

– Inflasjonen har utviklet seg som ventet, og veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp som anslått. Det tilsier at renten settes videre opp mot et mer normalt nivå, skriver sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Vurderte lavere rente
I sin redegjørelse skriver sentralbanksjefen at han vurderte å holde renten uendret på dette rentemøtet. Problemene rundt Hellas og statsfinansene i flere europeiske land har blant annet fått Handelsbankens sjeføkonom Knut Anton Mork til å ta til orde for at renteøkningen burde utsettes til junimøtet.


Gjedrem ville imildertid ikke utsette.

- Utviklingen i Europa kan bli svakere enn vi har ventet. Det kan påvirke utsiktene også for norsk økonomi. – Hovedstyret vurderte derfor som et alternativ å holde renten uendret ved dette møtet, skriver sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Også NHOs sjeføkonom Tor Steig ville ha en utsettelse.

- Dagens renteøkning fra Norges Bank er unødvendig. Vi risikerer å få en enda sterkere norsk krone som allerede nå skaper problemer for bedriftene, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig. Med den sterke kronen og større usikkerhet i europeisk økonomi burde Norges Bank ventet med å sette opp renten denne gang. Lav rente i euro-området kombinert med særnorske renteøkninger vil ramme Norges konkurransekraft.

Kronen styrket seg umiddelbart fire øre mot euro, noe som tilsier at renteøkningen var som ventet. Også pengemarkedsrenten styrket seg noe etter Gjedrems rentebeskjed.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg