Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondet i strupen på Apple

Taler mastodontens ledelse midt i mot.

Verdens største selskap Apple, målt i verdi, har i dag en praksis der potensielle styremedlemmer blir nominert av de sittende.

På generalforsamlingen 10. mars stemte oljefondet, som er en av de største aksjonærene, mot ledelsens anbefaling på kun et punkt.

Nemlig kampen om hvem som skal sitte i styrerommet.

- Vil utvikle aksjonærdemokratiet

- Vi ønsker å bidra til å utvikle et velfungerende aksjonærdemokrati i amerikanske selskaper. Vårt syn er at aksjonærer bør ha rett til å foreslå styrekandidater, gitt at denne retten gis med rimelige vilkår. Vi har derfor stemt for å innføre denne retten i flere selskaper. Hittil i år har vi støttet forslag hos Monsanto og Apple. Fremover vil vi stemme for aksjonærforslag om å innføre denne retten i en rekke selskaper. Det er ikke vår primære målsetting å selv fremme kandidater, sier Marthe Skaar, fungerende kommunikasjonssjef hos NBIM, til Nettavisen.

Kan gi for mye makt

Det er både tilhengere og motstandere av denne ordningen.

Kritikere hevder at en slik endring oljefondet ønsker kan gi styremedlemmer insentiver til å forferdele enkeltaksjonærer, som kan være skadelig for selskapets resultater.

Eller at det kan gi aksjonister og majoritetsholdere for mye makt.

- Retten til å fremme styrekandidater er vanlig i de fleste andre markeder. I USA har dette vært mulig gjennom en prosess kalt proxy fight. Aksjonæren må da selv ta på seg kostnaden ved å kommunisere sine styrekandidater til de andre aksjonærene. Gjennom innføring av proxy access vil aksjonærene få tilgang til å bruke selskapets egen generalforsamlingsinnkalling til å fremme sine styrekandidater. I USA er dermed den eneste muligheten å sikre denne retten enten ved at selskapet innfører det selv eller ved å stemme på aksjonærforslag om å innføre retten.

- Gir adgang til å foreslå kandidater

- Vi tror ikke proxy access wil øke innflytelsen til aksjonærer med en spesiell agenda. Proxy access gir adgang til å foreslå kandidater. Enhver slik kandidat må bli valgt av generalforsamlingen før den kan inngå i styret. Denne retten vil være begrenset til en mindre del av styret, noe som ikke vil tillate kontroll over styret, sier Skaar.

Hun peker på at NBIM ser det som en fundamental aksjonærrett til både å velge styret og å foreslå kandidater.

Oljefondet stemte blant annet for å få tidligere visepresident Al Gore inn i styret.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot