– Markedet har vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krig i Europa. Aksjeinvesteringene er ned hele 17 prosent, og det er særlig teknologiaksjene som har gjort det dårlig med – 28 prosent i avkastning, sier sjefen for oljefondet Nicolai Tangen i en pressemelding.

Fondets avkastning var likevel 1,14 prosentpoeng bedre enn avkastningen på referanseindeksen, tilsvarende 156 milliarder kroner.

Alle sektorer oljefondet investerer i har negativ avkastning, bortsett fra energi der prisene har økt kraftig det siste halve året.

– Energisektoren fikk i første halvår en avkastning på 13 prosent. Vi har sett en kraftig prisoppgang for olje, gass og raffinerte produkter, sier Tangen.

Avkastningen på renteinvesteringene var -9,3 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 7,1 prosent. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var -13,3 prosent.

Endringer i valutakurser bidro til å øke fondets verdi med 642 milliarder kroner i første halvår.

Fondet hadde en verdi på 11.657 milliarder kroner per 30. juni 2022. 68,5 prosent av fondet var investert i aksjer, 28,3 prosent i rentepapirer, 3,0 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Torsdag denne uken ligger Oljefondets markedsverdi på drøyt 12.300 milliarder kroner.