Fordi det ikke finnes kurerende behandling for demens, forskes det mye på risikofaktorer og forebyggende tiltak.

En ny og omfattende studie publisert i det britiske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) viser at alkoholinntaket ditt kan påvirke risikoen for å utvikle demens - og at det ikke bare er et for høyt alkoholinntak som kan øke risikoen for demens, men at det å være avholds kan ha samme effekt.

Demens er en samlebetegnelse for ulike demenssykdommer, hvorav de vanligste er Alzheimers sykdom og vaskulær demens, som skyldes hjerneslag eller hjerneblødning. Over 77.000 personer i Norge er rammet av demens.

14 enheter i uka

Studien er basert på tall fra en stor, britisk database, og det er en gruppe franske forskere, ledet av Severine Sabia, som har analysert tallene, skriver TIME Magazine.

Totalt ble rundt 9.000 mennesker i alderen 35 til 55 år fulgt i 23 år. Det viste seg at det var to grupper som hadde økt risiko for å utvikle demens: De som drakk mer enn 14 alkoholenheter i uka og de som var totalt avholds. Var man imidlertid blant de som drakk mellom 1 og 14 enheter i uka, fant forskerne ingen økt risiko for demens.

LES OGSÅ: Lovende migrenemedisin blir snart tilgjengelig i Norge

Geir Selbæk, psykiater forskningssjef ved Aldring og helse, beskriver studien som god og mener det absolutt er grunn til å ta resultatene på alvor.

- Det mest interessante med studien er at den tydelig viser årsaken til hvorfor det å være totalt avholds øker risikoen for demens, nemlig utviklingen av hjerte- og karsykdommer. Et moderat alkoholinntak minker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer sammenlignet med å være totalt avholds, sier Selbæk til Nettavisen.

Høyt alkoholforbruk farligst

At et høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens, er imidlertid godt dokumentert i forskningen fra før av.

- Et høyt alkoholforbruk er en av de sterkeste risikofaktorene for å utvikle demens, slår Selbæk fast.

Senest i vinter ble det publisert en stor, fransk studie som viste en sterk sammenheng mellom høyt alkoholforbruk og tidlig demens. Studien er den største av sin type, der forskerne så på data fra over en million voksne med demens.

Av de 57.000 tilfellene forskerne fant av tidlig demens (før 65 år), var 57 prosent relatert til et høyt alkoholforbruk.

Verdens helseorganisasjon definerer høyt alkoholforbruk som 60 gram ren alkohol per dag for menn (fire til fem standard drinker) og 40 gram per kvinne (tre standard drinker).

Tallene kan ikke sammenlignes

Studien som nylig ble publisert i BMJ, viser at de som drakk mer enn 14 alkoholenheter i uka, hadde 40 prosent økt risiko for demens sammenlignet med de som drakk mindre.

Samtidig hadde de som var totalt avholds 74 prosent høyere risiko for å utvikle demens sammenlignet med de med et moderat alkoholinntak.

- Men disse tallene kan ikke sammenlignes opp mot hverandre. Den gruppen av mennesker som drikker mer enn 14 enheter ukentlig er veldig sammensatt. Noen drikker kanskje 16 enheter ukentlig, mens andre har et veldig høyt alkoholforbruk, med mer enn 40 enheter ukentlig, og det gir som nevnt en veldig økt risiko for demens, avslutter Selbæk.