Gå til sidens hovedinnhold

Opphever reinslakt-dom

Høyesterett mener det ikke er grunnlag for å frikjenne slaktemetoder med lasso, rifle og kniv - uten bedøvelse.

Høyesterett har behandlet en sak om «samisk sedvane» og omstridte slaktemetoder av reinsdyr.

En reineier sto tiltalt for reintyveri og brudd på dyrevernlovens paragraf 9 om at «avlivning skal skje uten at dyra lider mer enn nødvendig».

Lasso og rifle
I årsskiftet 2003/2004 tok han livet av 33 reinsdyr ved å bruke skytevåpen og kniv.

Han forklarer selv at han alltid fanget dyrene med lasso, og skjøt dem i hodet med en salongrifle på 3-5 meters skudd, noen ganger med flere skudd.

Hvis dyrene fotsatt ga lyd fra seg, stakk han dem i nakken. Så tappet han blod fra dyrene med stikk i halsen eller øverst i brystet, spratt opp buken og tok ut innvollene. Skrotten ble flådd på hytta, heter det i forklaringen i kjennelsen.

Mangelfull
Mattilsynet i Vest-Finnmark uttaler at dyrene må ha hatt det vondt under avlivningen, siden de ikke har fått noen bedøvelse.

Indre Finnmark tingsrett frikjente mannen 17. mars i fjor, det same gjorde Hålogaland lagmannsrett 28. januar i år.

Høyesterett opphever dommen fordi de mener domsgrunnene er mangelfulle.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar