Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), kommer med en klar melding til eget parti, etter at Aps migrasjonsutvalg i midten av september la frem sine nye forslag til partiets asyl- og innvandringspolitikk.

- Det må ikke bli for mye midlertidighet. Det gjør det vanskelig å integrere og følge opp folk for kommunene. De vi har fått nå, de såkalte oktoberbarna, må søke om opphold en gang i året. De frykter hele tida at de kan bli sendt tilbake og har ikke trygghet for livene sine fremover, sier hun til Klassekampen (krever abonnement).

Dette skjer altså i etterkant av dobbeltdrapene i Trondheim. Alle de tre involverte kom til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere. Ottervik påpeker overfor avisen at hun ikke har detaljert innsyn i drapssaken og at hun uttaler seg om asylpolitikken på generelt grunnlag.

Hun er opptatt av at midlertidige opphold ikke må være en lettvint løsning, og frykter mange vil bli stående utenfor samfunnet og med en utrygg fremtid.

I migrasjonsutvalgets innstilling kommer det frem at utvalget et klart skille mellom personer som er individuelt forfulgt og flyktninger fra krig og krise. Dette vil i praksis bety at flere vil måtte søke om oppholdstillatelse årlig, skriver Klassekampen.

De vil også øke antall kvoteflykninger, samt avtalene til tredjeland.

Les mer: Ap-utvalg vil ha flere kvoteflyktninger og færre asylsøkere på grensen

- Vi ønsker ikke å ha mange mennesker som ikke er en del av fellesskapet, og som utgjør en fare for seg selv og andre. Utenforskapet er ikke bra, hverken for en selv eller fellesskapet, sier Ottervik.

Masud Gharahkhani, leder i Aps migrasjonsutvalg sier til Klassekampen at han har forståelse for bekymringen, men mener det ikke vil bli flere med midlertidig opphold med de nye forslagene.

- Vi vil prioritere de mest sårbare kvoteflyktningene og gi dem varig opphold og avklart status fra dag én, sier han til avisen.

Ifølge ham vil også styrkede avtaler med tredjeland, slik at asylsøkere returneres dit, føre til at det er få som vil leve med midlertidig opphold.

Les også: Nå vil også Arbeiderpartiet hjelpe dem der de er