Nasjonale myndigheter må sørge for bedre kontroll på innreise og at innreiseregistreringen skjerpes inn, skriver de åtte ordførerne i et brev til helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H), ifølge Adresseavisen.

De krever at fire tiltak er på plass, før regjeringen åpner for ytterligere innreise:

* Bedre innreisekontroll.

* Smutthull må tettes i innreiseregisteret.

* Karantenebestemmelsene må skjerpes.

* Kontroll og sanksjoner for overtredelse må være på plass.

– Gir blaffen

– Dessverre er det noen arbeidsgivere som skummer fløten og gir blaffen. Utfordringene er særlig knyttet til bedrifter som leier inn arbeidskraft via bemanningsfirmaer, og useriøse firmaer som står for boliginnkvartering for utenlandske arbeidere, heter det i brevet.

Det ble sendt fredag og er undertegnet av Rita Ottervik, Trondheim, Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus, Oddbjørn Bang, Orkland, Trond Hoseth, Malvik, Bjørn Buhaug, Indre Fosen, Ivar Vigdenes, Stjørdal, Gunn Iversen Stokke, Skaun og Sivert Moen, Midtre Gauldal.

Stengte grensene

Grenseovergangene til Norge ble praktisk talt stengt fra og med 29. januar og to uker framover. Onsdag varslet regjeringen at innreiserestriksjonene videreføres ut februar.

Utlendinger bosatt i EØS-området, EØS-borgere bosatt i tredjeland og folk fra land utenfor EØS som har oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, derunder sesongarbeid, er blant dem som ikke får reise inn i landet.

Helsedirektoratet anbefalte forlengede restriksjoner for å forsinke import av nye virusvarianter og å få på plass nødvendige risikoreduserende systemer for å begrense importsmitte.

Det jobbes nå med å få på plass mulighet for unntak for innreise som gjelder bedrifter med såkalt næringskritisk personell. Denne sikkerhetsventilen vil kunne være i bruk fra rundt 20. februar.

(©NTB)