OSLO TINGHUS (Nettavisen): Mandag startet rettssaken der en lektor ved Oslo Handelsgymnasium har saksøkt sin arbeidsgiver Oslo kommune etter at han i 2014 ble utsatt for en alvorlig voldsepisode i klasserommet.

Nettavisen skrev i 2015 for første gang om angrepet som endret livet til den erfarne Oslo-læreren. Lektor Clemens Saers underviste en klasse med minoritetselever da en annen elev på skolen, en 18-åring, angrep ham ved å ta tak i strupehodet, holde fast og vri om. En av Saers elever, en norsk-somalisk jente, oppfattet at læreren var i livsfare og grep inn og fikk avverget situasjonen.

18-åringen som angrep ble dømt til 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for to tilfeller av vold og trusler, mens Saers mistet stemmen og ble diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse. Han gjenopptok undervisningen etter en tid og måtte bruke mikrofon og høyttaler for å bli hørt i klasserommet. Siden i fjor høst har han vært sykemeldt.

Skolen kjente til voldshistorikk

Ifølge søksmålet opptrådte skoleledelsen grovt uaktsomt ved ikke å informere læreren om elevens voldshistorikk og for manglende risikovurdering. Oppreisningskravet er på 250.000 kroner. Oslo kommune ved Utdanningsetaten avviser kravet.

Saksøker Clemens Saers sier til Nettavisen at han ønsker å få en oppreisning og en anerkjennelse på det han faktisk gjennomgikk i klasserommet denne maidagen for fire år siden.

Les også: Kommunen skjulte elevs voldshistorikk - lærer ble skadet for livet

- Ønsker et tryggere arbeidsmiljø

- Fra jeg minutter etter angrepet forsøkte å ringe om hjelp fra klasserommet og ikke fikk svar til jeg i fjor høst ble tatt av historiefaget, så har jeg følt meg dårlig behandlet. Det jeg ønsker er at Utdanningsetaten og den enkelte skoleleder i Oslo skaper et tryggere og mer forutsigbart arbeidsmiljø for lærerne. Jeg vil videre at politikerne sørger for at det er tilbud til elever som kan utgjøre en risiko for andres liv og helse.

- Kunne skoledelsen ha gjort noe for å unngå at en slik voldssituasjon i det hele tatt oppsto?

- I min sak satt skoledelsen på informasjon om rus, kriminalitet og tidligere trusler knyttet til den aktuelle eleven. Dette var informasjon som skal ha blitt gitt til de som underviste vedkommende, men jeg og flertallet var uvitende om dette og ikke forberedt. Jeg ønsker en arbeidsgiver som opptrer ansvarlig og forholder seg til at vi er profesjonelle aktører. Vi har underskrevet taushetserklæring og kan håndtere denne type informasjon, sier Saers.

Som Nettavisen har skrevet om tidligere rapporteres det hvert år om flere hundre hendelser som gjelder vold og trusler om vold mot lærere i Oslo-skolen.

Mener det ble gjort forsvarlige vurderinger

Advokat Toini Oulie-Hauge hos Kommuneadvokaten sier saken reiser flere kompliserte rettslige problemstillinger.

- Hvorfor avviser kommunen dette søksmålet?

- På det helt grunnlengende plan mener kommunen at det er gjort forsvarlige vurderinger på skolen, vurderinger av hvilken fare denne eleven medførte og at man har informert i tråd med gjeldende regler om taushetsplikt og regler om opplysning til lærerne. Det er gjort konkrete vurderinger av hvem som skal ha informasjon, sier hun til Nettavisen.

Kommunens advokat er ikke kjent med at tilsvarende saker har vært prøvd i retten før.

- Hvis kommunen blir dømt til å betale oppreisning, vil det innebære en stor utvidelse av ansvarsområdet til kommunen, og det mener kommunen det ikke er grunnlag for, sier Oulie-Hauge.

Hele uken er satt av til rettssaken.

Les også: 800 Oslo-lærere opplever hvert år vold eller trusler om vold

Les også: Mistet stemmen etter angrep i klasserommet