*Nettavisen* Nyheter.

Oslo-lufta er helsefarlig

Piggdekkavgift og lavere fart på veiene er ikke nok. Oslo-lufta er langt over grensen for tillatt forurensing, viser en ny rapport.

20.09.05 19:01

I flere Oslo-områder er grensene for tillatt utslipp av nitrogendioksid og svevestøv allerede overskredet i år. Ved Løren og på Manglerud er det allerede registrert forurensning langt over det tillatte. I rapporten fra Helse og Velferdsetaten i Oslo kommune om Oslo-lufta i 2005 går det fram at det er forventet at det vil bli enda mer forurensing i høst og vinter i flere andre områder.

Langs veiene
Mest svevestøv vil det bli i området ved Løren- Ulven- Helsfyr, samt langs hovedveinettet. Det kan også bli mye svevestøv innenfor ring 2 og 50-100 meter fra hovedveiene. De høyeste konsentrasjonene av nitrogendioksid er ventet i Alnabru-området, men det kan komme flere i indre by og langs store deler av hovedveinettet.

- Problemet med luftforurensingen kan ikke løses på kort tid, det må langsiktige tiltak til. Spørsmålet er også hvor langt man skal ned i forhold til grenseverdiene for å få ønsket effekt. Dessuten hva folk er villig til å gjøre, sier avdelingsdirektør Per Schwarze for avdeling luftforurensing og støy ved Folkehelseinstituttet til TV 2 Nettavisen.

Ikke bra nok
Det er i hovedsak veitrafikken og vedfyringen som er ansvarlig for den dårlige lufta. Og med økt trafikk, vil utslippene holde seg store på tross av tiltak. Schwarze viser også til at engangsgrillene forårsaket luft med dårlig kvalitet enkelte dager i sommer.

Oslo kommune har innført piggdekkgebyr for å få ned mengden svevestøv, det saltes og feies med magnesiumklorid for å binde støv, og det gis tilskudd til utskifting av vedovner for å få en bedre forbrenning under vedfyring i Oslos boliger. I tillegg er fartsgrensen på riksvei 4 inn til Oslo satt ned. Lufta er blitt bedre, men dette er ikke nok.

De tiltakene som er blitt gjennomført til nå, og i det omfanget de til nå er blitt gjennomført, er ikke tilstrekkelig til at grenseverdiene overholdes, heter det. Samtidig påpeker etaten at det vil gi helsemessig gevinst å redusere forurensingsnivået i hovedstaden under grenseverdiene som er satt opp.

Nå skal bystyret avgjøre hvilke tiltak det skal satses på for å få ned forurensingen av lufta i Oslo.

Store plager
Undersøkelser viser at skadene er større hvis en puster inn forurenset luft over lang tid. Spesielt svevestøv er farligere enn antatt.

.- De som er mest utsatt, er de som lider av hjerte- og lungesykdommer fra før, samt personer med astma- og allergi. Det er en viss fare for at folk kan bli syke av det de blir utsatt for i lufta eller verre av det, men det vet vi lite om, sier Schwarze.

Også fostre, barn og unge er en sårbar gruppe, står det i rapporten.

300.000 berørt
Vel 90.000 personer bor i områder som der forekomsten av nitrogendioksid er høyere enn grenene for det akseptable. 2000 personer bor i områder der døgnverdien for svevestøv er altfor høy, mens 150.000 til 200.000 bor der hvor nasjonale mål for svevestøvet overskrides. Personer som er eksponert for forurensing under transport, ved opphold i parker, på fortau , gågater og på arbeidsplassen er ikke med i beregningen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag