Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-mann hadde to koner

For første gang på over 40 år er en mann dømt for bigami i Norge.

En 48 år gammel Oslo-mann giftet seg for fire år siden med en 28-åring i Marokko, til tross for at han allerede hadde en kone i Norge.

En slik dom falt sist i 1964.

Nå er han i Oslo tingrett dømt til 21 dagers fengsel og to års prøvetid. Mannen må også betale saksomkostningene på 500 kroner.

48-åringen ble født i Marokko, og flyttet til Norge i 1987. Han inngikk ekteskap med den norske kvinnen (58) i 1988, og ble norsk statsborger på begynnelsen 1990-tallet. Han har bodd i Norge siden.

Hentet kona til Norge
Ekteparet ble separert i mars i 2002, og skilt i august 2003.

I juni 2002 - mens han var separert - giftet han seg med en kvinne fra Marokko. Hans nye kone søkte om familiegjenforening med ham i 2003, og 48-åringen hentet henne til Norge.

Slik fikk norske myndigheter vite at mannen hadde giftet seg på nytt – til tross for at han ikke formelt var skilt fra sin første kone.

Paret har nå to små barn sammen.

I retten forklarte 48-åringen at han visste at han ikke kunne gifte seg på nytt, så lenge han ikke var skilt fra sin første kone.

Mannen trodde imidlertid at han ikke handlet i strid med norsk lov ved å gifte seg på nytt i Marokko.

«Retten viser til at tiltalte har bodd og arbeidet svært lenge i Norge, og at han på det tidspunktet han giftet seg på nytt, var klar over at han ikke lovlig kunne inngå dette ekteskapet i Norge. Han burde derfor etter rettens oppfatning ha undersøkt hvordan det ville stille seg med å inngå et nytt ekteskap i Marokko. Dette kunne ha vært gjort på en enkel måte, for eksempel ved å kontakte norske myndigheter eller en norsk advokat», skriver dommerfullmektig Kathrine Tonstad i dommen.

Streng reaksjon
Retten bemerker at det er vanskelig å utlede et bestemt straffenivå fra rettspraksis, siden Høyesterett behandlet bigami strafferettslig sist i 1964.

Da ble en mann dømt til åtte måneder ubetinget fengsel.

«Samfunnsforholdene må sies å ha endret seg etter dette, og retten legger derfor begrenset vekt på denne dommen», skriver dommerfullmektigen videre.

Retten mener at det er viktig å reagere strengt og følbart ved denne type overtredelser, av allmennpreventive hensyn.

«Så lenge et ekteskap formelt består, kan det gi grunnlag for andre offentligrettslige handlinger - som innreise til og opphold i Norge. Det er viktig å markere at inngåelse av et nytt ekteskap før det første er formelt oppløst, ikke tolereres», heter det.

I formildende retning legger retten vekt på at det virker som 48-åringen trodde han handlet riktig - og ventet til skilsmisse i det første ekteskapet var innvilget før de søkte om familiegjenforening i Norge.

Dessuten har det gått over to år fra det straffbare forhold først ble gjort kjent for norske myndigheter ved utlendingskontoret i politiet, til det ble tatt ut anmeldelse i saken - noe som ikke er 48-åringens skyld.

48-åringen møtte i retten, men erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut