Opplysningene kom under en presseorientering på Politihuset i Oslo mandag ettermiddag. Etter mye omtale og kritikk knyttet til politiets innsats mot de mange skyteepisodene på åpen gate i flere av forstedene til hovedstaden, kunne politimesteren kunngjøre at han vil styrke innsatsen og ansette flere i arbeidet mot de belastede miljøene og områdene.

– De kommer så raskt vi får dem på plass, mest sannsynlig i løpet av mai. Det er mange som er interessert i å jobbe hos oss, sier Sjøvold.

LES MER: Vestli-uro: Uklart hvor 30 politifolk skal tas fra

Politimesteren opplyser at Oslo-politiet umiddelbart vil fylle 30 av de i alt 86 nye stillingene distriktet er tildelt i løpet av 2018. Samtlige av disse blir satt inn i enhet øst, som ledes av John Roger Lund.

Han forklarer at ansettelsene vil skje såkalt administrativt, noe som gjør at stillingene ikke blir lyst ut eller blir besatt med vanlige rutiner for ansettelse. Slik vil prosessen ta mye kortere tid enn ellers.

Se politilederne informere om skyteepisodene i Oslo:

Forkastelig

I alt har det siden i vinter vært opp mot ti hendelser der skudd er avfyrt på åpen gate. En person er omkommet og flere andre er sendt til sykehus med skuddskader. Flere av sakene er knyttet til kriminelle miljøer og personer politiet kjenner fra tidligere. Mange av de i miljøene er unge, og John Roger Lund, leder for enhet øst i Oslo-politidistrikt, merker seg at kriminelle nettverk aktivt verver ungdom.

– Det som bekymrer oss er at vi har noen kriminelle kyniske aktører som bruker ungdommer i sine virksomheter. I noen bydeler har vi ungdommer som faller utenfor skolesystemet, og blir rekruttert inn i kriminelle miljøer der de får anerkjennelse, sier han.

Når politimesteren er tilført 30 ekstra millioner kroner for å bekjempe dette problemet er det også enhet øst som får flest midler. John Roger Lund vil blant annet bruke pengene på to eller tre mobile politiposter som skal berolige lokalbefolkningen på de hardest rammede stedene.

71 årsverk

– Vi er i gang med å organisere aktivitetene rundt disse 30 millionene vi har fått fra Stortinget. Det blir ansatt til sammen 41 personer, som kommer i enhet øst, sier Sjøvold.

Videre opplyser han at seks av disse blir satt til forebyggende arbeid, at seks andre blir satt inn i avdeling for etterretning og etterforskning, og at de 29 andre vil bli satt inn i enhet øst.

Samlet sett blir Oslo-politiet dermed styrket med 71 årsverk i løpet av kort tid.

– Ikke bare gjeng

Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, tilbakeviser kritikken fra flere hold, blant annet fra tidligere kolleger, om at det forebyggende arbeidet mot organiserte kriminelle miljøer er svekket etter den siste politireformen. Hun sier tvert om at den nye strukturen gir en mer fleksibel innsats mot organisert og grov kriminalitet

Hun forklarer at flere av skyteepisodene den siste tiden ikke vurderes som gjengkriminalitet, men mer som isolerte hendelser i et kriminelt miljø.

– Gjengbegrepet brukes litt unyansert og det som skjedde på Lambertseter, Jordal og Bjørndal definerer ikke politiet som et gjengoppgjør, men personer som vi kjenner fra et kriminelt miljø som hadde en konflikt. I den saken sitter nå 12 personer i varetekt, sier Metlid til NTB.

Etterretning

Hun peker derimot på andre hendelser den siste tiden som har klare kjennetegn av å være gjengoppgjør, men vil ikke gå i detalj på hvor mange ulike gjenger som har etablert seg.

-Vi har vært klare på at det er et gjengmiljø på Holmlia, og der er det interne stridigheter. Dette handler om å ha kontroll i området, salg av narkotika og tjene penger samt bruk av vold og trusler, sier Metlid.

Men Metlid ønsker de nye ressursene velkommen og sier det ikke er bare politiutdannede hun nå søker etter til å drive etterretning for å holde tritt i etterforskningen av grov kriminalitet. Ikke minst behøver hun spesialister som kan drive etterforskning på internett og sosiale medier.