OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Etter flere år med nedgang i ungdomskriminaliteten i Oslo-området snudde utviklingen i 2016. Problemene vokste i 2017, og i 2018 har det vært flere alvorlige hendelser der også skytevåpen har vært involvert. Mandag holdt helse- og sosialkomiteen i Oslo åpen høring om utviklingen.

Les også: Oslo-skoler vil ha adgangskontroll og kameraovervåking

Jon Roger Lund, enhetsleder i Oslo-politiet, betegnet utviklingen som svært uønsket sa at antallet gjengangere er økende. Han etterlyste et hurtigspor for å hjelpe unge kriminelle på rett vei.

Lund har én klar oppfordring til beboere på østkanten - se video helt øverst!

Les også: Slik skal gjengene tas

- Det vi snakker om her er ungdom som ikke er på kartet. Antall unge gjengangere har økt fra i forfjor til i fjor til cirka 151. Jeg tror at det å gå å vente på en dom på tre måneder eller et år for en ungdom er uendelig lang tid. Vi må få til et hurtigspor, sa Lund.

Etterlyser flere voksne

Lund ønsket seg også mer voksen tilstedeværelse i de utsatte bydelene og tok til orde for en utvidelse av Natteravnenes område:

- Jeg har tro på «ravning» også utenom natta. Kanskje når ungdom går til og fra skole. Kanskje er det besteforeldre som har mulighet til å være synlig når barna går til og fra skole, sa han.

I høringen og i et intervju med Nettavisen i pausen sa Lund at noen av Oslos bydeler trenger langt flere voksne ute i nærmiljøet:

- Det er for lite folk mellom husene i bydelene våre.

- Kyniske bakmenn

Odd Einar Dørum (V) spurte Lund om hva som er nytt i forhold til utfordringene Oslo i sin tid hadde med A- og B-gjengen. Lund svarte slik:

- Jeg tror vi har flere sårbare personer i drift som ikke klarer det norske skolesystemet. Jeg tror vi har kyniske bakmenn som ikke er så synlige som de tidligere var. Dette er noen som har tilpasset seg et marked for å utnytte sårbare personer og der narkotika er den store elefanten i rommet.

Aina Stenersen (Frp) sa at hun skulle ønske det var meldeplikt til skolen ved første lovbrudd, slik at det var mulig å fange opp ungdom med problemer tidligere.

- Jeg mener det er uholdbart at noen kan ha 100 lovbrudd bak seg og få lov til gå rundt. Hva mener politiet at kommunen kan gjøre inn mot disse gjengangerne? spurte hun.

- Jeg tror at i mange tilfeller står barnevern og politiet inne i mange av disse familiene. Men vi er for uorganiserte. Vi må koordinere oss enda bedre og gå inn med pakker inn mot enkelte familier. Vi må se enkeltindivider og enkelte familier. Jeg tror vi har mange av de tjenestene som skal til, men de er ikke godt nok koordinerte.

- Levekårsutfordringer

Utenforskap og levekår var et tema som ble tatt opp i flere av innledningene.

- Gjengkriminalitet går i syklus. Hvis vi ikke går inn i levekårsutfordringene vil problemet med gjengkriminaliteten bare komme igjen og igjen. Jeg er fremdeles bekymret for at det er så mange elever og foresatte vi ikke når og som lever i et utenforskap, sa rektor Jarle Dukic Sandven ved Romsås skole.

Ønsket kameraovervåking

På spørsmål fra bystyrepolitikerne om kameraovervåking på og ved skolene sa rektor ved Bjørnholt, Else Birgitte Roscher-Nielsen, at de hadde hatt det, men at det nå er skrudd av, men at hun ønsket seg det igjen.

Også rektor ved Romsås skole svarte ja på spørsmålet om de ønsket seg kameraovervåking på skolen.

- Ungdomsarbeid nedprioritert

Seksjonsleder for aktivitetensenheten i bydel Grorud, Habib R. Tahir uttrykte i høringen frustrasjon over manglende ressurser:

- Ungdomsarbeidet er dessverre blitt nedprioritert. Ungdom i 1998 hadde flere voksne å snakke med enn i dag. Bydel Grorud hadde 20 årsverk. I 2018 er dette redusert til 11. Vi hadde tolv kvelder i uka, i dag er tallet i åtte, sa Tahir.

Les også: Raymond Johansen: - Folk skal føle trygghet både i Holmenkollen og på Holmlia

Se referat fra høringen her.