*Nettavisen* Nyheter.

Oslo-politiet kan miste 62 stillinger ved budsjettkutt

Kristin Aga, leder av Oslo Politiforening. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

De tillitsvalgte med advarsel til justisminister Anders Anundsen: – Ikke kødd med humankapitalen.

06.10.15 15:45

Politidirektoratet har varslet alle politidistriktene i hele landet, og nesten alle særorganene, om at de må forberede seg på kutt i budsjettene på to prosent i 2016.

Oslo politidistrikt hadde budsjett på 2,2 milliarder kroner i 2015. Et kutt på to prosent utgjør 44 millioner kroner. Politidirektoratet (POD) har uttalt at de deler distriktenes bekymring.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060.

Klikk på bildet for å forstørre.

Joakim Dyrdal, organisasjonssekretær i Oslo Politiforening Foto: Paul Weaver / Nettavisen

– Etterforskningsavdeling ryker

Politikere har også reagert på kuttbrevet fra POD. I Oslo politidistrikt er det cirka 2600 ansatte.

– Med utgangspunktet i de varslede kuttene på to prosent, kan en mulig konsekvens bli at vi mister 62 stillinger. Dette tilsvarer døgnkontinuerlig beredskap for tre patruljebiler – hele året.
Det sier leder for Oslo Politiforening (OP Oslo) Kristin Aga og organisasjonssekretær Joakim Dyrdal til Nettavisen og legger til:

– 62 stillinger utgjør også en hel etterforskningsavdeling på en politistasjon. I noen tilfeller mye mer.

– Dere fikk jo 80 nye stillinger i 2015, hjelper ikke dette?

– Det hjelper ikke å få 80 nye stillinger i 2015 med den ene hånden, for så å bli fratatt 62 stillinger med den andre. Det er krevende økonomiske vilkår og vi ønsker å opprettholde ambisjonsnivået, men da kan vi ikke kutte med to prosent. Det regnestykket går ikke opp, sier de tillitsvalgte.

– Konsekvensen er et redusert polititilbud til publikum. Det er veldig mye tre patruljebiler kan få utrettet, men det betinger at de er ute - for publikum, slår Aga og Dyrdal fast.

Onsdag offentliggjøres statsbudsjettet, så skal regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet forhandle med samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, før budsjettet vedtas.

– Ikke kødd med humankapitalen

Men det er ikke mye optimisme blant politiansatte på gulvet. Aga og Dyrdal forteller om en presset arbeidsdag med høye krav fra politisk ledelse i en tøff økonomisk hverdag.

Tilbakemeldinger de har fått fra ansatte og sine medlemmer er at de er oppgitt over situasjonen og det stadig økte presset tar på. Justisminister Anders Anundsen får passet påskrevet:

– Ikke kødd med humankapitalen som medarbeidere i politiet. Tøyer de strikken for langt får de en stor utfordring. Ansatte i politiet er enormt lojale, men det går et punkt der det går for langt, der driften av politiet kan bli uforsvarlig. Vi tåler ikke flere kutt nå, sier Aga engasjert og bestemt.

Klikk på bildet for å forstørre.

Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen.

I Justisdepartementet fastholder de at det blir trange rammer, men de ytrer også respekt for politiets arbeid.

– Vi har dyp respekt for jobben som utføres i Oslo-politiet. De gjør en god jobb for å skape en trygg by, og vi er veldig takknemlig for jobben de gjør, sier statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen til Nettavisen.

– Hele politietaten er i en stram situasjon. Men denne regjeringen har vist en vilje til å satse stort på politiet, blant annet ved å tilføre 873 nye stillinger. Oslo har fått en betydelig del av dette, fortsetter han.

De tillitsvalgte kjøper ikke ordene fra Brein-Karlsen.

– Hvis vi ikke skal svekke hverdagsberedskapen må politisk ledelse si hva vi skal prioritere vekk. Regjeringen får det politiet de betaler for. De må slutte med lureriet. Vi kan rett og slett ikke gjøre alt. De får velge om vi skal slutte å etterforske familievold, legge ned hestepatruljene eller hundetjenesten, tordner Aga.

– Det blir mange ord, men vi opplever ikke i etaten at politiet styrkes. Det er et misforhold mellom ord og handling.

– Politiet styrkes

Justisdepartementet kontrer ved å vise til oppnådde resultater i politiet til tross for anstreng økonomi.

– Vi har vist i to budsjetter på rad at politiet styrkes vesentlig, både med penger og med folk. Vi ser at resultatene vi forventer kommer i form av høyere oppklaringsprosent og flere saker som etterforskes. jeg skulle ønske at de tillitsvalgte også kunne se den siden av saken, sier Brein-Karlsen.

Klikk på bildet for å forstørre.

VANSKELIG 2016: Politidirektoratet varsler at 2016 blir et vanskelig år for politiet. Det kommer frem i et hemmelig brev Nettavisen har fått tilgang til. Foto: Terje Pedersen

Neste år skal politiet gjennomføre en stor sammenslåingsreform. Det er usikkert om det blir bevilget omstillingsmidler til dette arbeidet.

Med det økte trusselbildet har også Oslo-politiet ansvaret for sikring og vakthold av bygg med «demokratisk verdi». Både på Stortinget, tidvis ved Oslo tingrett og andre skjermeverdige objekter er eksempler på steder hvor politiet har såkalt «objektsikring». Midlene tas i hovedsak fra det ordinære driftsbudsjettet.

– Det er ingen tvil om at det økte trusselbildet har ført til utfordringer for politiet i Norge. Men spesielt for hovedstadspolitiet har vi fått flere utfordringer. Vi har flere objekter å passe på, det er flere personer som trenger oppfølging og bli passet på av politiet, forklarer Aga.

– I tillegg må vi ta oss av et økt vakthold når det kommer besøk fra utlandet, sier Aga og Dyrdal samstemte.

– Dere har jo fått 39 millioner kroner i ekstra bevilgninger til denne typen oppdrag, er ikke det tilstrekkelig?

– Det er langt fra nok til å dekke inn og kompensere for tapt politikraft. De midlene dekker noen ekstrautgifter. Vi tar av de samme mannskapene, av dem som kjører politibil, av dem som jobber forebyggende inn mot skoler, og av etterforskere. Ja, vi tar av alle kategorier politifolk og setter dem på objektvakthold, sier de tillitsvalgte.
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag