Politiet mener det kan gjøres endringer i ekteskapsloven og utlendingsloven, som ikke skal ha tilbakevirkende kraft, ifølge et dokument Oslo politidistrikt har sendt til statsadvokaten, skriver NRK.

«Et slikt forbud vil få stor betydning for familier, og vil være et effektivt middel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner», skriver Oslo-politiet i dokumentet.

Politiet trekker fram at det er ganske utbredt med arrangerte ekteskap der ektefelle hentes fra opprinnelsesland, ifølge NRK. Enkelte av disse ekteskapene er inngått mellom søskenbarn.

«Når ekteskap inngås på tvers av landegrenser, kan et migrasjonsmotiv være sentralt», skriver politiet og viser til at det kan foreligge en forventning om å gifte seg innenfor familien.

«Derfor er dette en relevant problemstilling i tilknytning til temaet negativ sosial kontroll», skriver politiet.

«I tillegg til de helsemessige konsekvensene, erfarer politiet at praksisen med søskenbarnekteskap fører til økt kriminalitet i form av bl.a. negativ sosial kontroll, press, trusler, og sterke forventninger om å inngå ekteskap som ikke er basert på frivillighet», heter det i dokumentet.

(©NTB)