Gå til sidens hovedinnhold

Oslofjordtunnelen stengt i minst to uker

Skadene etter torsdagens brann er omfattende.

Etter brannen i et vogntog torsdag ettermiddag, er Oslofjordtunnelen (riksvei 23) stengt inntil videre.

Tunnelen vil ikke bli åpnet igjen før det anses å være forsvarlig, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. I en pressemelding fredag heter det at tunnelen vil være stengt i minst to uker. Skadene etter brannen er omfattende, og når den blir åpnet igjen vil den fortsatt være stengt for kjøretøy over 7,5 tonn inntil videre.

Ber veivesenet merke om
Norges lastebileierforbund ber Statens vegvesen merke om kjørefeltene i tunnelen, slik at det blir to felt i nedoverbakkene, ett for tunge kjøretøy.

- Det vil være et godt sikkerhetstiltak og vil føre til reduksjon i antall branner i tunnelen som skyldes varmgang i bremsesystemene, sier Olav Slaatsveen, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, til Nettavisen.

Flere branntilfeller
Det har vært flere tilfeller med brann i tunge kjøretøy i den 7,3 kilometer lange tunnelen, og Statens vegvesen sier de nå vil vurdere tiltak. Når tunnelen åpner igjen, vil den derfor bli stengt for kjøretøy over 7,5 tonn inntil videre.

Stenges ofte
Aftenposten.no skriver fredag at Oslofjordtunnelen i fjor var stengt bortimot 300 ganger. 33 av tilfellene var planlagt stenging, for eksempel til tunnelvask eller andre vedlikeholdsoppgaver, men 250-270 stenginger var ikke planlagt.

Da skyldtes det hendelser som gjenstander som har falt av biler, biler som har gått tomme for drivstoff eller - som tilfellet var torsdag - branner.

Ifølge Norges Lastebileierforbund er Oslofjordtunnelen med sin stigning/fall en vanskelig tunnel og det har vært flere branner som skyldes varmgang i bremsesystemene på tunge kjøretøy.

- Det vi ber myndighetene gjøre er å merke om, slik at det blir to felt nedover, i stedet for to felt oppover. Da kan tunge kjøretøyer kjøre inn i høyre felt og holde en lavere fart nedover. Det er også viktig at det blir enda tydeligere merking. Mange, kanskje særlig utenlandske sjåfører, oppfatter ikke faresignalet godt nok, sier Slaatsveen til Nettavisen.

- Skremmende
Sjefen i Norges Lastebileierforbund priser seg lykkelig over at liv ikke gikk tapt i tunnelbrannen torsdag.

- Denne type hendelser er skremmende, og det er godt at det tilsynelatende har gått bra med de som var inne i tunnelen, sier han.

30 personer ble evakuert og 12 personer måtte på sykehus etter brannen i Oslofjordtunnelen torsdag 23. juni.

Det var et vogntog lastet med papir som begynte å brenne inne i tunnelen.

Det er skadene på det elektriske anlegget som gjør det nødvendig å stenge tunnelen i minst to uker, ifølge Statens vegvesen.

Det er også konstatert skader på betongen i tunnelløpet. Hvis inspeksjon som skal utføres viser at betongelementer må skiftes, kan tunnelen bli stengt utover de anslåtte to ukene. Dette fordi slike elementer må spesialbestilles.

Vanskelig med omkjøring
Mens Oslofjordtunnelen er stengt, er det anbefalt omkjøring via Oslo.

Sjekk de viktigste trafikkmeldingene her (Statens vegvesen).

For yrkessjåførene fører stengingen av tunnelen til store utfordringer.

- Omkjøringen for tungtransporten er vanskelig. Kapasiteten på fergestrekningen Horten-Moss er sprengt. Det er det lange køer og vi opplever at privatbiler blir prioritert foran nyttekjøretøy. Omkjøring via Oslo er heller ingen god løsning. Der er det også liten kapasitet, sier Slaatsveen.

Oslofjordtunnelen

Undersjøisk tunnel mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum.

Oslofjordtunnelen og riksvei 23 knytter sammen E6 i Akershus og E18 i Buskerud.

Tunnelen er 7,3 kilometer lang og største stigning/fall er 7 prosent.

(Kilde: Oslofjordtunnelen og Wikipedia)

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto