De siste uken har det vært hard strid i Oslo-skolen, etter at skoledirektør Astrid Søgnen fikk beskjed fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om å gå av.

Siden har det kommet flere varsler mot SV-byråden fra ledelsen i Utdanningsetaten, som mener at byråden holder tilbake informasjon og fremfører usannheter om Oslo-skolen.

Nå kommer det en solid støtte til resultatene: - Det er stor variasjon i elevenes læring mellom kommuner i Norge. Og Oslo-skolen er best, er konklusjonen til professor i samfunnsøkonomi, Mari Rege, ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Bergen.

Les kronikken (bak betalingsmur i Dagens Næringsliv): Det er store forskjeller i elevenes læring mellom kommuner. Oslo-skolen er best

Statistisk sentralbyrå har undersøkt hvordan kommunene bidrar til bedre skoleresultater over mange år, og har oppsummert funnene i en såkalt kommunebidrags-indikator (altså et mål på hva kommunen selv bidrar med). Forskjellen på de beste og dårligste kommunene er nesten et helt skoleår.

Store forskjeller på de dårligste og beste
Statistisk sentralbyrå gjengir resultatene til alle skolene i landet, og man kan sjekke utviklingen bra barneskolen, via mellomtrinnet og til ungdomstrinnet.

Du kan sjekke din skole her:

Tallene viser hvor mye hver enkelt skole bidrar til å heve resultatene for den enkelte elev.

Her kan du sjekke tallene for din kommune hos Statistisk sentralbyrå

Her er selve rapporten: Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?

Oslo-skolen den klare vinner

- SSB-rapporten trekker frem Oslo-skolen som den klare vinner - Oslo-skolen er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet på å løfte elvene fra det utgangspunktet de har for læring. Oslo-skolen er også bedre enn øvrige storbyer, konkluderer økonomiprofessoren i Dagens Næringsliv.

SSB-rapporten viser også at Oslo-skolen både er best på å løfte frem lite ressurssterke elever og elever med gode ressurser hjemmefra.

Statistisk sentralbyrå har undersøkt flere hundre tusen skoleelever over en femårsperiode, og sett på resultater i matematikk, engelsk og norsk både i barneskolen og i ungdomsskolen.

Oslo har få dårlige skoler

Oslo er i en særstilling, både fordi byen har få dårlige skoler - og mange svært gode skoler. Ingen andre fylker er i nærheten av å ha så gode resultater, viser SSB-rapporten.

Det samme bildet fremkommer når forskerne sammenligner Oslo med de andre storbyene. Også her scorer Oslo-skolen i særklasse best, når man ser på det såkalte kommunebidraget.

Oslo-skolen scorer også best når man tar hensyn til at byen har mange elever med innvandrerbakgrunn.

Økonomiprofessor Mari Rege har også sett på om de gode Oslo-resultatene skyldes at byen har spesielt ressurssterke innbyggere, eller om det er slik at Oslo-skolen bare gjør det bra i matte, engelsk og norsk - og for eksempel dårlig på sosialt miljø.

Her kan du sjekke egen kommune: Tabellene er bakerst i rapporten

- Det kan jo hende at Oslo-skolen har et snevert læringssyn med fokus på det som kan måles og telles, og at den sosiale og emosjonelle utviklingen settes til side. Det er en viktig innvending, men den samsvarer dårlig med forskning om hvordan elever lærer, skriver Mari Rege i kronikken i Dagens Næringsliv.

Hun avviser også teorien om at befolkningen er så spesiell: - Analysene kontrollerer for mange kjennetegn for familiene, så dette er vanskelig å forestille seg, er Mari Reges konklusjon.