Gå til sidens hovedinnhold

Over 100.000 uten jobb

For første gang siden august 1996 har arbeidsledigheten passert 100.000 personer. Toppen blir trolig ikke nådd før ved årsskiftet, spår ekspertene.

Ved utgangen av august var det registrert totalt 101.800 helt ledige arbeidssøkere, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det viser tall Aetat la fram torsdag.

Opp fra 4,1 prosent

Ved utgangen av foregående måned var ledighetsraten 4,1 prosent.

Utviklingen i ledigheten er verre enn hva økonomene hadde ventet. På forhånd var det ventet en ledighet på 4,2 prosent, basert på en ringerunde TDN Finans hadde foretatt blant syv makroøkonomer.

- Vi er fremdeles på en svak trend, og det er ikke noe lett arbeidsmarked som møter folk der ute, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til TV 2 Nettavisen.

Lys i mørket

Tallene fra Aetat, sammen med tall Statistisk sentralbyrå la fram tidligere i dag, gir likevel grunn til håp mener Mork.

- For det første fikk vi litt positive nyheter gjennom tallene for sysselsettingen fra SSB. Videre har rentene blitt satt dramatisk ned gjennom året. Jeg har ingen illusjoner om at det skal føre til en kraftig oppbygning av norsk økonomi med det første, men jeg tror det kan stanse blødningen, sier Mork.

Fra forrige månedsslutt har ledigheten steget med 4232 personer. Fra samme tid i fjor har ledigheten steget med 19.291 personer, tilsvarende en oppgang på 23 prosent.

- Når toppen innen nyttår

Analytikerne venter en utflating av veksten i høst, og spår at vi kan nå en topp i arbeidsledigheten ved årsskiftet.

- Ledigheten vil fortsatt øke, men økningen vil ikke være så høy som tidligere i år. Rentekuttene kan gi en god effekt, og det begynner å se lysere ut internasjonal så trolig kan vi se en topp ved slutten av året, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce, til TV 2 Nettavisen.

- Vi anser ikke at disse tallene bør gi grunn til økt bekymring for arbeidsmarkedet. Opprinnelig ventet vi en topp i ledigheten rundt årsskiftet, men vi skal ikke se bort fra at det kan komme tidligere, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets til TV 2 Nettavisen.

Høyest ledighet i Finnmark

Fremdeles øker ledigheten blant ingeniører og IKT-relatert arbeidskraft. Ledigheten øker også innenfor industri- og bygge- og anleggsyrker. De siste månedene har imidlertid veksten avtatt innenfor disse to yrkesgruppene.

Tre av landets fylker har nå en arbeidsledighet på over 5 prosent: Finnmark topper med 6,2 prosent, foran Oslo som har en ledighet på 5,4 prosent. Ledighetsveksten i Finnmark er imidlertid lavere enn i landet ellers.

Arbeidsledigheten er for tiden lavest i Sogn og Fjordane med 2,7 prosent.

Størst ledighetsvekst blant menn

I løpet av det siste året har det vært sterkest økning i arbeidsledigheten blant menn.

Det gjelder særlig menn i aldersgruppen 20-24 år, melder Aetat. Ved utgangen av august var det 36 prosent flere ledige menn i denne aldersgruppen i forhold til samme tid i fjor.

93.350 sesongjusterte ledige

Sesongjustert var det registrert 95.350 personer helt arbeidsledige ved utgangen av måneden, mens sesongjusterte tall for summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltagere var 112.450.

Antallet personer på ordinære tiltak var 10.473, tilsvarende 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en oppgang på 95 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos Milrab og Fjellsport