Rundt en firedel av sakene i køen er ikke ferdig etterforsket, mens resten ligger ubehandlet hos påtalejuristene. melder NRK. Tallene fra utgangen av august. Køen er 50 prosent lengre enn før Follo, Østfold og Romerike ble slått sammen til Øst politidistrikt i juni i fjor.

Påtaleleder Mona Hertzenberg gir politireformen en vesentlig del av skylden for problemene.

– Vi har fått nye kolleger, nye arbeidsmetoder og nye rutiner for hvordan ting skal gjøres. Det har også vært betydelige vakanser og stor turnover, både blant etterforskere og jurister. Vi har nå flyttet ressurser fra etterforskning til påtale for å få flere saker ferdigstilt og avgjort, sier hun.

Ansatte i politidistriktet har flere ganger varslet om underbemanning og mangelfull etterforskning. Ifølge interne bekymringsmeldinger er det en alvorlig underbemanning blant juristene, mange jobber seg syke, alvorlige straffesaker blir liggende over et år og selv saker som er ferdig etterforsket blir liggende urørt.