*Nettavisen* Nyheter.

Partene har kommet til enighet

Foto: Åserud, Lise (Scanpix)

Det blir ingen streik for 30.000 arbeidere etter at Fellesforbundet og Norsk Industri har kommet til enighet.

11.04.10 14:15

Søndag formiddag har Fellesforbundet og Norsk Industri kommet fram til et anbefalt meklingsforslag for frontfagene.

- Dette er et forslag for økt likelønn og lavlønn, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke i en pressemelding.

Enstemmig anbefaling
Det var Riksmeklingsmann Kari Gjesteby som kunne legge fram en skisse til avtale for frontfagoppgjøret. Nesten elleve timer på overtid har begge parter nå gitt sin enstemmige anbefaling av forslaget.

- Som frontfag fikk vi et klart oppdrag fra LOs representantskap om å forhandle fram en løsning for økt likelønn og lavlønn. Det har vi klart å innfri. Vårt anbefalte forslag kan brukes av andre forbund som en mal og vil kunne gi mange kvinner og lavlønte et godt lønnstillegg, sier Bakke.

Avtalen går nå til uravstemning blant medlemmene i Fellesforbundet.

Vanskelige forhandlinger
Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier i en pressemelding at forhandlingene har vært meget vanskelige.

- Derfor ble det nødvendig med mekling adskillig på overtid.

Han roser Riksmeklingsmann Kari Gjesteby for god oversikt og struktur og en ryddig meklingsprosess.

- Forhandlingene har igjennom sentralt tillegg, overheng og andre justeringer på overenskomsten gitt en ramme på 1,95 prosent. Med bakgrunn i den svært vanskelige situasjon som bedriftene er i, håper vi på svært begrensede lokale tillegg, for å sikre at lønnsglidningen igjennom året bryter med de siste års nivå. Norske industribedrifter er ennå ikke over konsekvensene av den internasjonale finanskrisen. Lønnsforskjellen mellom Norge og konkurrerende land er fortsatt bekymringsfullt stor, sier Lier-Hansen.

Innebærer generelt tillegg
De viktigste resultatene av streiken er:

- Det er gitt et likelønnstillegg på kr 0,50 som skal fordeles blant ansatte på den enkelte bedrift

- Alle har fått et generelt tillegg på kr 1,- pr. time

- For Tekooverenskomsten som ikke har lokal forhandlingsrett, er det gitt et tillegg på kr 1,50

- Viktig skritt for bruk av 14-28 rotasjon offshore

- Egen rammeavtale for innarbeiding av arbeidstid på landanlegg

- Fri med lønn for å delta i konferansetimer i grunnskole

- Heving av minstelønn, betalingsbestemmelser og et særskilt løft på nattillegget offshore

Felles brev til regjeringen
I sluttfasen av forhandlingene sendte partene et felles brev til regjeringen med ønske om forsterket samarbeid for et seriøst og velfungerende arbeidsliv.

Svaret fra regjeringen kom i form av et brev fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. I brevet bekrefter hun at regjeringen vil ta initiativ overfor partene for å starte en dialog med sikte på å utforme treparts bransjeprogrammer som fremmer et seriøst og velfungerende arbeidsliv i særlig utsatte bransjer.

- Industriens parter har lang tradisjon for i fellesskap å jobbe for seriøsitet i arbeidslivet. Vi vet at dette faktisk er et konkurransefortrinn for industrien. I de bransjer der man ikke er kommet like langt, kan et forpliktende og langsiktig samarbeid om seriøsitet gi et positivt bidrag til et bedre arbeidsliv, sier Svein Lier-Hansen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.