OSLO (Nettavisen): - Hijab har ikke vært et tema hos oss, men jeg kan ikke se at det danner grunnlag for bytte av pleier. Det sier pasient- og forbrukerombud for Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, til Nettavisen.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Kan ikke nekte pleier med hijab

- Fra tid til annen har pasienter ønsker om å bytte pleier - av ulike årsaker. Det kan være kjønn, og det kan ha med kulturell og etnisk bakgrunn å gjøre. Men jeg kan ikke se at det kan være saklig grunn til å kreve at en pleier ikke bærer hijab, sier Kristensen.

Oslo fikk refs

Oslo kommune fikk refs fra Likestillings- og diskrimineringsombudet etter at en 21 år gammel kvinne ble tilbudt jobb som personlig pleieassistent i Ullern bydel, hvis hun lot hijaben ligge hjemme. Det var brukeren som ikke ønsket en assistent med hijab.

Etter jobbintervjuet fikk kvinnen en tekstmelding med jobbtilbud - og den spesielle betingelsen, melder NRK.

Dette var brudd på diskrimineringsloven, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Bydelsdirektør beklager

Direktør Maria Anbjørg Joten i Bydel Ullern sier til NRK at de forsøker å imøtekomme brukernes ønsker, men at de i denne saken strakk seg for langt.

For kvinnen som søkte jobb i bydel Ulleren fikk saken konsekvenser.

- Jeg ble lei meg og skuffet. Jeg ble umotivert til å søke på andre jobber og jeg ser nå i ettertid at det har gått utover min psykiske velvære, sier kvinnen til NRK og forteller at hun har måttet ta en pause fra studiene.

Språk tema, ikke hijab

Språk er ofte tema, ikke hijab, sier Pensjonistforbundet.

- Hijab har ikke noe med dine kvalifikasjoner som pleier å gjøre, sier kommunikasjonssjef Kristin Ruud i Pensjonistforbundet til Nettavisen.

Hun mener Oslo kommune og bydel Ulleren gjorde en feil da de tilbød en kvinnelig søker jobb som personlig assistent mot at hun lot hijaben være hjemme.

Hijab har ikke noe med dine kvalifikasjoner som pleier å gjøre

- Dette var feil, og det er jo også noe Oslo kommune har beklaget, sier Ruud.

Hun sier Pensjonistforbundet i liten grad hører om krav som dette fra pasienter, at helsepersonell ikke skal bære et religiøst hodeplagg som hijab:

- Vi har derimot fått noen henvendelser om det med språk, nemlig at de som jobber i pleie- og omsorgssektoren er trygge i norsk. Det er viktig. Er du gammel og sårbar, er det viktig at du blir forstått, sier hun.

Ruud mener generelt at vi skal være glade for alle som er kvalifiserte og vil ta i et tak i helsesektoren.

Et av forbundets kampsaker er å likestille aldersdiskriminering med religiøs og etnisk diskriminering i loven.

- Da ville det også vært lite konsekvent om vi samtidig tok til orde for diskriminering basert på hijabbruk, sier Ruud og mener hijab er et problem for de færreste:

Eldre er i stand til å se forbi hijab og hudfarge

-Eldre er i stand til å se forbi hijab og hudfarge, sier Ruud.

- Viktig å ta på alvor

- Det er viktig å ta på alvor frykt hos pasientene med alle de dilemmaene det bringer med seg, sier Elisabeth S. Kjølsrud, leder i Rådet for sykepleieetikk, til Nettavisen.

Samtidig understreker hun at det er mange måter å trygge pasienter på, slik at personale med fremmedkulturell bakgrunn kan få tillit hos pasientene.

Viktig å ta på alvor frykt hos pasientene

- Når det gjelder jussen og arbeidsgivers styringsrett, er det andre som må uttale seg. Fra et etisk perspektiv tenker jeg det burde være mulig å være fleksibel og legge til rette så langt det lar seg gjøre på arbeidsplassen slik at pasientene kan oppleve seg ivaretatt og trygge, samtidig som en tar i bruk arbeidskraft fra personer som har en annen kulturell bakgrunn, sier Kjølsrud.

Hun poengterer at likestillingsombudets refs av Oslo kommune i hijab-saken fra bydel Ullern ikke har vært drøftet i rådet.

Sa nei til niqab og burka

Kjølsrud sier Rådet for sykepleieetikk ikke har behandlet spørsmål om hijab i hennes periode. Rådet har tidligere fått henvendelser vedrørende nikab og burka. Dette var i 2014.

- Den gang konkluderte rådet med at dersom arbeidsgiver krever å fjerne eller tilpasse et religiøst hodeplagg må dette begrunne, sier hun.

Rådet uttalte at begrunnelsen må være basert på et saklig og objektivt behov, og være i forhold til hva slags stilling det gjelder. Rådet konkluderte da med at nikab og burka ikke burde anvendes på helseinstitusjoner.