Cappelen står tiltalt etter den såkalte proffparagrafen for å ha innført over 16 tonn hasj, noe som i utgangspunktet betyr maksimumsstraff på 21 års fengsel.

Selve påstanden kommer først fredag, etter at Spesialenheten for politisaker har holdt sin prosedyre over tiltalen mot Cappelens medtiltalte, ekspolitimannen Eirik Jensen.

Les også: Aktor: - Cappelen er troverdig

I sin prosedyre i retten torsdag listet førstestatsadvokaten opp fire momenter påtalemyndigheten mener bør gi straffereduksjon for Cappelen:

* han har tilstått

* han har bidratt til å felle en korrupt politimann

* han må leve med frykten for represalier, både i fengselet og utenfor

* han har måttet tåle massiv medieeksponering

– Det er et åpenbart viktig poeng at han har bidratt til å felle en korrupt politimann. Det skal gi uttelling. Også samfunnet ønsker at denne type graverende kriminalitet skal domfelles, framholdt Alfheim.

Samtidig understreker han at selv en tidel av det Cappelen har tilstått å ha gjort, ville gitt 21 års fengsel, og at retten står overfor et dilemma.

– Cappelen står midt oppi dette, han er hovedmannen, det er han som styrer dette. Skal han da få strafferabatt? spurte Alfheim, som også mener det er et skjerpende moment at Cappelen har organisert narkotikavirksomheten sin angivelig med en politimann ved sin side.