– Påtalemyndigheten tar lagmannsrettens dom til etterretning. Anke til Høyesterett kan ikke grunnes på feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Dommen godtas derfor fra vår side, skriver statsadvokat Trude Antonsen i en SMS til NTB.

Gaute Drevdal ble av Borgarting lagmannsrett fredag dømt til ett års fengsel for ett tilfelle av voldtekt. Han var tiltalt for i alt ni voldtekter og ett tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år og ble i tingretten dømt til 13 år og seks måneders fengsel.

– Når dommen er rettskraftig, vil domfelte bli innkalt til soning for det forholdet han er domfelt for, skriver Antonsen.

Lagmannsretten dømte likevel Drevdal til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av de fornærmede kvinnene og 120.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene. I erstatningssaker er beviskravene og skyldkravet noe annerledes enn for straffesaker.

Drevdals forsvarer Victoria Holmen er ikke overrasket over at påtalemyndigheten ikke anker.

– Det er ikke noe å anke på fra aktoratets side. Høyesterett har ikke anledning til å ta stilling til bevisene, skriver Holmen i en SMS til NTB.

Drevdal vil på sin side anke straffutmålingen på posten han ble dømt for og de sivile kravene, til Høyesterett. Dommen fra lagmannsretten er derfor foreløpig ikke rettskraftig.