I et ekstraordinært møte i sekretariatet onsdag ble Følsvik konstituert som leder fram til første representantskapsmøte 6. mai. Sekretariatet innstilte også overfor representantskapsmøtet at Følsvik konstitueres fram til den utsatte kongressen i mai 2022.

Sekretariatet er høyeste organ mellom representantskapsmøtene og kongressen.

Tidligere LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde brått tirsdag, bare 53 år gammel. Sekretariatets medlemmer uttrykte stor sorg over Gabrielsens bortgang og sendte varme tanker til hans nærmeste familie.

– Det er med sjokk og dyp sorg LOs sekretariat har mottatt meldingen om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang, sier Følsvik i en pressemelding.

LOs viktigste oppgave framover er å sikre tryggheten og inntekten til folk, sier hun.

– LO-familien har nå en formidabel oppgave foran oss. Vi står midt oppe i en krise med 200.000 arbeidsledige. Vi står foran et lønnsoppgjør og et stortingsvalg til høsten som vil ha stor betydning for våre medlemmer, sier Følsvik og takker for tilliten.

Det er ikke kjent hvem eller om noen kommer til å ta over nestlederposisjonen som Følsvik kom fra. Fra før er Roger Heimli andre nestleder i organisasjonen.

(©NTB)