I en rapport om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av driften. Men NRK avslørte at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet.

Mattilsynet beklager på det sterkeste det som har skjedd og har sendt en ny tilsynsrapport til minkbonden.

– De siste dagene har tilliten til Mattilsynet blitt trukket i tvil av stortingsrepresentanter, næringsorganisasjoner og mediene. Dette er en situasjon vi som tilsynsmyndighet ikke kan leve med, og derfor vil vi nå bestille en ekstern gransking, sier Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

Karina Kaupang tok over inntil videre etter at Harald Gjein fratrådte sist fredag.

– Dette er en alvorlig situasjon for Mattilsynet, og vi tar den på det største alvor. Vi kjenner ikke til lignende saker som den i Rogaland, men mistilliten som har fremkommet, gjør at vi ser det nødvendig med en ekstern gransking på utvalgte tilsynsområder, sier Kaupang.

Mattilsynet har allerede startet egne undersøkelser om tilsynet hos pelsdyrbonden. I tillegg settes det straks ned en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge Mattilsynets bruk av dyrevernsnemnder. Retningslinjene for gjennomføring av tilsyn skal også gjennomgås.

– Befolkningen skal ha tillit til at vi gjør jobben vår på en ordentlig måte, og jeg vet at inspektørene våre står på hver eneste dag for å oppfylle oppdraget vårt på en så god måte som mulig, sier Kaupang.

(©NTB)