Tanken bak arbeidslinjen er at det alltid skal lønne seg å jobbe framfor å motta trygd. Begrepet ble introdusert av Brundtland-regjeringen. Sosiale ytelser skulle motivere til arbeid, i tillegg til å være et sikkerhetsnett.

Jan Davidsen, nåværende leder i Pensjonistforbundet og tidligere leder av Fagforbundet, mener arbeidslinjen har bakgrunn i en annen situasjon på arbeidsmarkedet.

– På nittitallet mente man at vi kom til å mangle arbeidskraft. Man måtte legge til rette for at folk kom seg i arbeid og hadde anstendig trygd når de ikke kunne det. Nå har vi ikke mangel på arbeidskraft. Vi har mange utenfor det ordinære arbeidslivet, sier han til Klassekampen.

Han er klar på at minsteytelsene må heves.

– Vi må få løftet minsteytelsene opp på et nivå så folk kan leve trygt og forutsigbart. Hovedproblemet er at nivået i dag er så lavt at folk ikke kan leve av det, sier Davidsen.

(©NTB)