*Nettavisen* Nyheter.

Personvernet ditt forsvinner

Staten vil snoke i privatlivet ditt – uten rettslig kjennelse. Datatilsynet raser.

13.03.08 08:00

Midt i den store debatten om Datalagringsdirektivet, kaster nå Finansdepartementet inn en brannfakkel i personvernsdebatten.

Utvider Datalagringsdirektivet
Datalagringsdirektivet betyr en vesentlig utvidelse av hva slags sensitive personopplysninger som skal lagres om deg når det kommer til bruk av mobil, internett og e-post. Dette inkluderer hvem du sender og mottar e-post fra, hvem du ringer og sender meldinger med og hvor du var da du gjorde dette.

LES OGSÅ: Slik skal du overvåkes - en gjennomgang av Datalagringsdirektivet

Tilhengerne av direktivet mener at dette er uproblematisk, først og fremst fordi politiet fortsatt må gå gjennom rettsapparatet for å kunne få utlevert denne typen informasjon ved mistanke om alvorlige kriminelle handlinger.

Vil ha informasjon uten betydning
Nå har Finansdepartementet sendt ut et høringsforslag om endringer i forskrifter om Kredittilsynets muligheter til å innhente trafikkdata.

Her foreslås det at tilsynet kan hente ut sensitiv trafikkdata fra teletilbyderne, selv om dataene ikke «antas å ha betydning som bevis».

Hva mener du om Finansdepartementets forslag? Ta debatten nederst i artikkelen.

Taushetsbelagt informasjon om uskyldige
Data skal kunne hentes ut om personer som er mistenkt for brudd på verdipapirhandelsloven, i tillegg til det som omtales som «vitner». I praksis betyr det at Kredittilsynet gis fullmakt til å snoke i ditt privatliv hvis du på en eller annen måte kan knyttes til personer som mistenkes for å ha gjort noe ulovlig.

I høringsforslaget legges det også til rette for at informasjonen som tilsynet kan hente ut, inkluderer informasjon om basestasjon, altså hvor du befant deg når en telefonsamtale fant sted. Dette er informasjon som i dag ikke lagres, men som vil måtte lagres hvis Norge implementerer Datalagringsdirektivet.

Sagt på en annen måte: Mulighetene til å utvide bruken av dataene som kreves lagret i Datalagringsdirektivet, blir foreslått utvidet allerede før direktivet er bestemt implementert.

Datatilsynet slakter forslaget
Datatilsynet er meget skeptisk til dette forslaget. De har skrevet et fire sider langt dokument som langt på vei slakter høringsforslaget og departementets manglende vilje til å konkretisere i hvilke tilfeller det kan være aktuelt å innhente sensitive personopplysninger om personer som ikke en gang mistenkes for å gjøre noe galt.

I høringsforslaget blir det ikke tatt hensyn til krav til informasjonssikkerheten kvalitetssikring av elektroniske spor, varsling av personer som tilsynet henter ut informasjon om – eller satt krav til at elektroniske bevis skal slettes når formålet er oppfylt. Dette finner Datatilsynet «betenkelig».

- Noe som ikke stemmer
- Vi mener jo at man burde vente med denne typen vedtak til man har tatt den prinsipielle diskusjonen om Datalagringsdirektivet. Her har man nærmest forskuttert hvordan det kommer til å bli. Og når man ikke engang synes det er nødvendig å definere i hvilke tilfeller Kredittilsynet kan gå inn på såkalte vitner, og ikke vil si noe om hvem disse vitnene er, da er det noe som ikke stemmer, sier saksbehandler og rådgiver Christine Ask Ottesen i Datatilsynet til Nettavisen.

- En skulle tro at det i alle fall kun var mistenkte personer en skulle undersøke, mener Ask Ottesen.

- Noen mener at dette er et forslag som allerede viser at en innfører et relativt snevert direktiv for at ikke motstanden skal bli for stor, for så å utvide det sakte, men sikkert for å oppnå noe langt mer vidtrekkende. Hva tenker dere om det?

- Nei, hva skal jeg si? Det er det vanskelig å mene noe om. Nå har allerede Kredittilsynet fått en hjemmel fra et par år tilbake om utlevering av trafikkdata, men denne har vært litt uklar og det har vært vanskelig for dem å få noe ut av det, så hvorfor de velger å operasjonalisere den nettopp nå kan en jo spørre om, sier Ask Ottesen.

Advarer på sine nettsider
Det er ikke bare i sitt høringssvar Datatilsynet er skeptisk. På sine nettsider har tilsynet lagt ut en artikkel om saken der de går svært høyt ut mot forslaget - særlig mot det at tilsynet får videre fullmakter enn det politiet har:

- Når forvaltningsorganet, i praksis, også vil inneha en videre hjemmel enn politiet for innhenting av taushetsbelagte opplysninger, vil dette kunne få konsekvenser for den enkeltes personvern, skriver Trude Talberg-Furulund i Datatilsynet på deres nettsider.

Datatilsynet mener at hele forslaget må utsettes frem til Norge har avklart sitt forhold til Datalagringsdirektivet, som må på plass for at forslaget skal kunne gjennomføres. Justisdepartementet har flere ganger har sagt at de aktivt jobber for å kunne unne stemple som irrelevant i forhold til EØS-avtalen.

Hele høringsuttalelsen til Datatilsynet kan du lese her (pdf).

Hva mener du om Finansdepartementets forslag? Ta debatten her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.