*Nettavisen* Nyheter.

Petersen angriper norsk Irak-debatt

OSLO MILITÆRE SAMFUND (TV 2 Nettavisen): - Skal vi bidra til at statsminister Allawis regjering lykkes, eller skal vi begrave oss i dommedagsprofetier og opptre som ekspertkommentatorer på sidelinjen, spør utenriksminister Jan Petersen.

05.10.04 11:15

I et foredrag om norsk sikkerhetspolitikk mandag gikk utenriksminister Jan Petersen hardt ut mot journalister og politikere hevder bruker tiden på å diskutere hvorfor det var galt av USA å gå til krig og feilene som ble gjort under krigen.

- Jeg mener vi må våge å stille spørsmålet så klart og tydelig: Er vi tjent med – eller ikke tjent med – at statsminister Allawi og den irakiske regjeringen lykkes? Her er det mange uklare og vage holdninger også i norsk politikk, hevdet Petersen.

Han peker på at det er enighet i Norge om at USA ikke hadde grunnlag for å gå til krig, og at USA-skeptikerne heller bør ta stilling til hva som må gjøres i Irak i dag.

- Nå må de ta dette inn over seg og finne seg i at man spør om hvorfor de ikke reiser dette spørsmålet, sier han.

- Er ikke dette en måte å stemple de som er uenige i regjeringens syn?

- De må finne seg i å bli spurt om hvorfor de ikke reiser dette spørsmålet. Det er ikke grunnlag for å misforstå så til de grader som det radikale kommentatorer har gjort. De kan ikke stoppe ved to av de tre viktige problemstillingene, hevder han overfor TV 2 Nettavisen.

Petersen gjør klart at kritikken omfatter opposisjonen på Stortinget.

- Jeg har utfordret SV og SP i Stortinget ved flere anledninger, og spurt ”hva gjør vi nå?”, sier han.

Legitimitet
Petersen mener alt må sette inn på at valget i Irak i januar blir gjennomført som planlagt. Samtidig må nok velgere få kunne avgi stemme til å gi den nye regjeringen legitimitet.

- Det krever at vi har en klarere holdning i Norge til de kreftene som vil spille denne prosessen utover sidelinjen. Den norske debatten er uklar på dette, sier han.

- Stopper man der, mister man muligheten til å påvirke utviklingen slik at folk får det bedre, mener han.

Friksjon
I foredraget understreket Petersen at tette transatlantiske bånd er avgjørende for å møte nye sikkerhetspolitiske utfordringer som terrortrusselen og spredning av masseødeleggelsesvåpen.

- Det vil vi bygge videre på uansett hvilken administrasjon som blir valgt, sa han.

Han innrømmet han at forholdet til USA har skrantet under Bush-administrasjonen, også før Irak-krigen.

- Jeg vil ikke legge skjul på at jeg ser med bekymring på noen utviklingstrekk som de seneste år helt klart har bidratt til å skape friksjon over Atlanteren, sa Petersen, og pekte på

Bush-administrasjonens nei til Kyoto-avtalen og den internasjonale straffedomstolen, alenegang i flere handelssaker og USAs holdning til konflikten mellom Israel og palestinerne.

Unyansert
Han kritiserte samtidig norsk presse for å våre unyansert i kritikken av USA, og hevdet avstanden mellom Bush og Kofi Annan under åpningen av FNs generalforsamling i september ikke var så stor som norsk presse ga inntrykk av.

- Jeg svarte norsk presse at «ja, Annans innlegg inneholdt angrep på USA, men jeg oppfattet først og fremst hans tale som en tydelig kritikk av alle de stater som ikke opptrer i samsvar med internasjonale kjøreregler», sa Petersen.

- Kanskje burde man frigjøre seg fra å sette alt inn i en «for-og-mot-Bush»-ramme. Både Annans og Bush’s taler hadde mange og andre perspektiver det kunne være nyttig å tenke over, sa han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.