Borgarting lagmannsrett mener det er skjellig grunn til å mistenke siktede for brudd på lotteriloven, ifølge Aftenposten.

Beslagene ble også opprettholdt da spørsmålet ble behandlet i Oslo tingrett, men i kjennelsen kom tingretten til en overraskende konklusjon: Poker spilt som turneringsspill er ikke et brudd på lotteriloven, med mindre det spilles som et kontantspill.

Siktede valgte å anke det første punktet, mens politiet anket det andre.

Lagmannsretten poengterer imidlertid at de to mest populære pokervariantene, Texas Hold’em og Omaha, bryter med lotteriloven både spilt som kontantspill og som turneringsspill.

Eieren av pokerklubben har meddelt sin forsvarer Magnus Gjetnes at han ønsker å anke avgjørelsen til Høyesterett.

100 politifolk deltok 2. mars i en væpnet aksjon mot pokermiljøet i Oslo sentrum. Fem klubber ble stengt ned og fem personer ble pågrepet etter at Oslo-politiet i lengre tid etterforsket pokerklubber.

(©NTB)