Gå til sidens hovedinnhold

Politiadvokat skjelt ut av dommer

Ti dommere refset for sin oppførsel i rettssaker. Les deres synderegister.

(iBergen.no) : Saken er en av totalt 123 som Tilsynsutvalget for dommere fikk inn til behandling i 2006. Av disse, endte ti saker med krass kritikk av dommerne for utilbørlig oppførsel i retten, eller i forbindelse med rettssaken.

Det var 12. oktober 2005 at den aktuelle tingretten skulle behandle en begjæring fra en privatperson om opphevelse av beslag i et større pengebeløp. Retten ga personen medhold, og kom i dommen med krasse uttalelser om politiadvokatens bruk av hittegodsloven i saken, som dommeren mente var helt bak mål.

«Tjenesteforsømmelse»
«Ved siden av at «hittegodsvedtaket» er en direkte omgåelse av en rettskraftig dom og det straffeprosessuelle system, bærer det preg av tjenestemannsforsømmelse: politijuristen synes å ha fattet vedtaket mot bedre vitende. Det kan også stilles spørsmål ved hvorvidt politiet har utvist tilstrekkelig objektivitet,» skriver dommerfullmektigen i dommen.

– Her foreligger en beskyldning om bevisst å ha gjort noe en visste var galt, og at en bevisst har vært ensidig. Dette er ærekrenkende utsagn, skriver politiadvokaten i sin klage på dommeren.

Tilsynsutvalget konkluderte med at ordlyden var et klart brudd på god dommerskikk, og dommerfullmektigen ble dermed den tiende dommeren som i løpet av 2006 fikk refs fra utvalget for klanderverdig oppførsel i forbindelse med en rettssak.

Lot sak ligge i 3,5 år
I de øvrige sakene fikk dommerne blant annet kritikk for at folk har måttet vente i evigheter på en dom eller kjennelse. I et tilfelle måtte partene i en sivil sak vente i hele 11 måneder på kjennelsen, mens en annen dommer lot en jordskiftesak ligge i tre og et halvt år uten å foreta seg noe, til tross for at begge parter hadde lagt inn begjæring om avvisning.

– Sakene som fører til kritikk, kan grovt sett deles inn i to kategorier. Den ene går på lang saksbehandlingstid, mens den andre gjelder dommernes opptreden i retten, sier leder for Tilsynsutvalget for dommere, førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen ved Oslo byfogdembete til iBergen.no.

Kun en har fått advarsel
I løpet av utvalgets fem år lange historie, har kun én dommer opplevd å få en formell advarsel fra Tilsynsutvalget. Det skjedde i 2005, og det skal normalt mye til før utvalget går til et så drastisk skritt.

– Det er bare i unntakstilfeller det vil være aktuelt å reagere med advarsel, sier Nygard Ottesen.

I 2005 fikk Tilsynsutvalget inn 103 saker, hvorav seks endte med kritikk og en sak endte med advarsel. I 2004 fikk 12 dommere kritikk, mens tallet i 2003 var helt nede i to.

– Selv om det har vært noe kritikk, er mitt inntrykk at norske dommere har høy kvalitet på arbeidet, og at de håndterer avveiningen mellom effektivitet og grundighet på en god måte, sier Nygaard Ottesen.

Her kan du lese mer om Tilsynsutvalget for dommere (ekstern lenke)

Les flere nyheter på www.iBergen.no

Reklame

Her kan du levere Lotto