(iFinnmark): Finnmark Politidistrikt har mottatt meldinger og anmeldelser om datakriminalitet i form av falske fakturaer og såkalt direktørsvindel. Dette er ikke et nytt fenomen men aktiviteten har i den siste tiden, økt på landsbasis.

– Meldingene vi har mottatt er fra virksomheter som enten selv har avslørt svindelforsøket, eller at banken har reagert og varslet den svindelutsatte, som så har varslet politiet. Men dessverre er det ikke alltid at slike svindel-fakturaer blir avslørt før pengene er overført, opplyser næringslivskontakt Olaf Andreassen ved Finnmark politidistrikt i en pressemelding fra politiet i Finnmark.

Økokrim har denne uken utgitt en ny trusselvurdering som viser at norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere, melder politiet.

– Tendensen til at digitalisering gjør det stadig enklere å drive massebedrageri. Noe heller ikke vi i Finnmark er forskånet for. Vi går nå inn i høysesongen for fakturabedragerier, der svindlere forsøker å utnytte at det er færre fast ansatte på jobb og mindre kontroll i sommermånedene. Små og mellomstore bedrifter er ofte ofrene, sier Andreassen.

Direktørsvindel kjennetegnes ved at personer, som utgir seg for å være direktør eller overordnet i et selskap, kontakter en underordnet og manipulerer vedkommende til å foreta urettmessige transaksjoner. Dette omtales som CEO-bedragerier.

– Alle bedrifter bør gjennomgå interne økonomirutiner og ha spesielt fokus på overføringer med korte betalingsfrister. I forbindelse med ferieavvikling er det redusert bemanning og «rotasjon» på arbeidsoppgaver internt i bedriftene. Dette øker risikoen for rutinesvikt

Finnmark politidistrikt ønsker at disse sakene blir anmeldt ved det lokale lensmannskontor/politistasjon, heter det i pressemeldingen.

Les også: Nordmann kan ha blitt svindlet av «Flyplassmannen»

Les også: Bedrageridømt mann mistenkt for ny festivalpass-svindel