I en ny undersøkelse har Riksadvokaten undersøkt kvaliteten på politiets arbeid, etterforskning og oppfølging av alvorlige voldssaker. Der fremheves det at politiet gjør mye godt arbeid, men samtidig avdekkes også flere forbedringspunkter.

I slike saker har politiet en frist på 90 dager for å etterforske saken. Undersøkelsen blant alle politidistriktene viser at det bare er i 43 prosent av sakene at denne fristen blir overholdt. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

I Oslo og i Øst politidistrikter var bare 30 prosent av voldssakene etterforsket innen fristen. I Sørøst politidistrikt var imidlertid hele 78 prosent av disse sakene avgjort i løpet av 90 dager.

– Det er all grunn til å vurdere nærmere hva som er årsaken til de individuelle forskjellene mellom distriktene, skriver Riksadvokaten i rapporten.

I en kommentar til rapporten svarer Politidirektoratet at det ikke er tilfreds med hvordan fristsakene blir løst. Det trekkes også fram at det i enkelte politidistrikter har vært en markant økning i antall voldssaker.

– Politiets straffesaksportefølje har dessuten endret seg, slik at vi nå har mange komplekse saker å jobbe med, for eksempel overgrep mot barn. Dette utfordrer kapasiteten. Vi jobber med å få ned saksbehandlingstiden, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

(©NTB)