Mandag starter rettssaken mot den tidligere betrodde polititoppen Eirik Jensen og hasjbaronen og investoren Gjermund Cappelen.

Les også: Alt om Jensen/Cappelen-saken

Saken betegnes som den mest alvorlige mot en politibetjent i Norge i moderne tid.

Jensen er blant annet tiltalt for grov korrupsjon og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj mellom 2004 - 2013 (se egen faktaboks). Han har hele tiden nektet straffskyld. Jensen er også tiltalt for flere brudd på våpenloven, men aksepterer å få en bot for dette.

Sent på høsten 2013 var det for fullt etterforskning av både Cappelen og Jensen i daværende Asker og Bærum politidistrikt. De mistenkte at Jensen saboterte deres mange forsøk, gjennom flere år, på å knuse narkoimperiet til Cappelen.

Søndag ettermiddag omtalte også Nettavisen at Jensen tidligere har blitt etterforsket av Spesialenheten, blant annet etter tips fra kriminelle, men at saken ble henlagt i 2009

Les også: Hevder Jensen samarbeidet med torpedoer for å få inn narkopenger

Politimester i Oslo fikk telefon

- Jensen har selvsagt ikke sabotert politiet. Han har ledet politiet, og gjort en god og verdsatt jobb, sier forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

I innledningen av etterforskningen tok politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum kontakt med sin kollega i Oslo Hans Sverre Sjøvold og ba dem om å holde seg unna saker med Cappelen. Det ble ble blant annet begrunnet i en planlagt omfattende ressursbruk, og mistankene mot Jensen, får Nettavisen opplyst.

Etter hvert fikk Asker og Bærum politidistrikt bistand fra sine kollegaer i Oslo. Leder for Seksjon for organisert kriminalitet Einar Aas, som også tidligere hadde vært kriminalleder i Asker og Bærum, ble bedt om å plukke ut en håndfull betrodde medarbeidere.

Årsaken var at Asker og Bærum-politiet, som ledet etterforskningen, ønsket døgnkontinuerlig overvåking av blant andre Jensen og Cappelen, noe de ikke selv hadde ressurser til i den svært alvorlige saken.

Les også: Jensen vil ha åpne dører under rettssaken

Fryktet bil fra Oslo-politiet

I en hemmelig operasjon gjorde politiet i Asker og Bærum et beslag av 109 kilo hasj natt til 18. desember 2013. Beslaget, som fremstod som et rent tyveri av hasjen, ble gjort i en garasje i Oslo rundt klokken 01.00. Hensikten var å fremprovosere aktivitet mellom personer i narko-nettverket til Cappelen.

Men det hele kunne gått i galt for politiet.

Da politispanerne kjørte avgårde med hasjen oppdaget de at en pocvlitibil fra Oslo politidistrikt fulgte etter dem.

I løpet av noen dramatiske minutter kontaktet spanerne sin politimester Ingrid Wirum, fordi de fryktet at hele operasjonen kunne gå i vasken, får Nettavisen bekreftet. Etter hvert fikk de ristet av seg politibilen fra Oslo, og dagen etter gikk de til pågripelse av Cappelen og flere personer i hans narko-nettverk.

Nettavisen har vært i kontakt med Aas, politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og informasjonssjef Unni Grøndal, men ingen har kommentert saken overfor Nettavisen. Heller ikke daværende politimester i Asker og Bærum politidistrikt Ingrid Wirum ønsker å kommentere saken.

Les også: Cappelen tatt med narko i ferieparadis

Spesialenheten kontaktet

Da Asker og Bærum for fullt innledet det siste forsøket på å ta Cappelen, var det bare politimester Ingrid Wirum, en håndfull spanere, en politijurist, og påtaleleder Stine Karlsen, som ble informert om den strengt hemmelige etterforskningen.

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker hadde to møter med politidistriktet om den pågående etterforskningen. Leder for Spesialenheten Jan Egil Presthus ble også kontaktet av Wirum på telefon, får Nettavisen opplyst.

- Det er riktig at hun tok kontakt. Den gangen vurderte vi at vi ønsket å få mer klarhet i grunnlaget i informasjonen de nå hadde. Men på den tiden var etterforskningen fortsatt styrt at Asker og Bærum, sier Presthus til Nettavisen.

Wirum ønsker ikke å uttale seg i denne artikkelen, men NRK omtalte i 2014 at spanerne som var del av den hemmelige etterforskningen, som fikk navnet «Operation Silent», måtte signere en særegen taushetserklæring, selv om politibetjenter i utgangspunktet er underlagt taushetsplikt i kraft av sin stilling.

– Under etterforskningen erfarte vi at en politimann, og kollega, kunne ha tilknytning til vår sak. Da måtte vi også ta visse forholdsregler ut fra hensyn til etterforskning av han, og personvern, sa daværende politimester Ingrid Wirum til NRK.

Les også: – Finansrådgivere i Sveits avhørt om Gjermund Cappelen

Avlyttet Jensen-telefon

Det var spaningsleder Ketil Thue som tok initiativet til den hemmelige etterforskningen.

– Det er riktig at det var leder av etterforskningen som tok initiativet. Jeg samtykket, og en håndfull medarbeidere ble underlagt en ekstra taushetserklæringen, uttalte Wirum til NRK i 2014.

Thue forteller til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere saken fordi han er innkalt som vitne i straffesaken.

Nettavisen får også opplyst at den hemmelige spaningsgruppen hadde avlytting av Jensens telefon, som var registrert på en person som befant seg i Asia.

Les også: - Derfor forklarer Cappelen seg om Jensen i narkosak

De få som jobbet med Jensen-saken la heller ikke inn informasjonen i politiets nasjonale etterretningsdatabase Indicia. I stedet ble beskjeder formidlet muntlig og på papir. Dokumentasjon på arbeidet ble lagt i en frittstående PC, som ikke var koblet opp mot noen av politiets registre, etter det Nettavisen kjenner til.

Selv om Oslo-politiet spesifikt ble bedt om å holde seg unna etterforskningen, ble de på et senere tidspunkt høsten 2013, da etterforskningen ble intensivert, bedt om å bistå.

Jensen pågrepet i væpnet aksjon

I slutten av februar 2014 ble også Jensen pågrepet. Til denne aksjonen ble et lite antall personer plukket ut, og bevæpnet.

Etter det Nettavisen får opplyst ble det gjort søk i registre for å avdekke hvilke våpen Jensen hadde, og hvor mange våpen. Noen av politibetjentene som skulle pågripe Jensen ble overrasket over antallet våpen han hadde.

Ifølge tiltalen mot ham ble det funnet en rekke våpen, blant annet i en skittentøyskurv, i en madrass, i en plastkasse og i et kjøkkenskap.

Bevæpningen av politibetjentene som skulle pågripe Jensen er omtalt i en NRK-artikkel i 2014.

Alle betjentene som deltok i aksjonen hadde spesialtrening i skarpe situasjoner.

– Ut ifra en politifaglig vurdering fant vi det nødvendig å bevæpne våre tjenestemenn. Vår taushetsplikt gjør at jeg ikke kan gå nærmere i detaljer på dette, uttalte tidligere politimester Wirum.

Les også: Jensen: - Jeg har barn som aldri har visst hva pappa har holdt på med

Jensen: - Vil legge alle kortene på bordet

I forkant av Jensen-pågripelsen ble det vurdert om de skulle aksjonere på kontoret hans, i politigarasjen eller i hans eget hjem.

– Det var sikrere å gjøre pågripelsen i garasjen. Det var en sikkerhetsmessig og politifaglig vurdering som ble foretatt, har Wirum tidligere uttalt.

Jensen gjorde ingen motstand da han ble pågrepet.

Rettssaken går i Oslo tingrett og er berammet i seks måneder.

I et intervju med NRK lørdag uttalte Jensen blant annet:

– Det er her det skal avgjøres. Jeg er jo innstilt på å legge alle kort på bordet, som kanskje belyser en litt annen side av saken enn det som har vært framme til nå.

– Det har vært relativt heftig for alle rundt meg i lang, lang tid. Det er mange, inkludert leger og andre, som synes det er underlig at man har stått imot dette, sier Jensen. Han er svært kritisk til behandlingen han har fått i over 3000 avisartikler de siste årene.

Nestleder i Spesialenheten og aktor i saken, Guro Glærum Kleppe skriver i en mail til Nettavisen at hun ikke kan kommentere Nettavisens opplysninger.