*Nettavisen* Nyheter.

Politiet på Romerike hadde fire fanger på samme celle - fikk skriftlig smekk

FYLT OPP: Romerike politidistrikt har fått pepper av Sivilombudsmannen for å ha hatt inntil fire personer samtidig i samme varetektscelle ved enkelte anledninger. Cellene er på seks kvadratmeter og har ikke skjermet toalett. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

– Slikt bør av hensyn til den enkeltes integritet ikke forekomme, skriver Sivilombudsmannen i rapport.

25.11.15 19:33

I en rapport fra april komme det frem Romerike politidistrikt i flere tilfeller har hatt to eller flere personer på samme glattcelle.

Det var i februar i fjor at Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse inspiserte sentralarresten ved politidistriktet.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060.

Klikk på bildet for å forstørre.

Politioverbetjent Ola Lystad ved Romerike politidistrikt. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

Rapport: – Cellene bygget for én person

I rapporten heter det blant annet:

«Det forekommer forholdsvis ofte at arrestanter må dele samme celle (dublering). En gjennomgang viste 163 tilfeller av dublering i 2014. Problemet ble av politiet knyttet til lav kapasitet i arresten. Helt unntaksvis fremkom det at tre-fire arrestanter har delt celle. Der så mange oppholder seg på en celle bygget for én person vil blant annet luftkvaliteten kunne bli sterkt redusert.»

– Jeg trenger å gå grundigere inn i materien for å dokumentere hvilke tilfeller det har vært fire fanger i samme celle, men at det kan ha skjedd går jo frem av rapporten, sier seksjonsleder for Fellesoperativ enhet ved Romerike politidistrikt Ola Lystad til Nettavisen.

– Hvis jeg skal tillate meg en viss grad av spekulering antar jeg at dette skjedde i forbindelse med en aksjon. Da har vi hatt dem sittende i sammen i noen timer fordi vi ikke klarer å få dem i en celle hver.

Les også: Danske fengsler mangler fanger

Les også: Setter opp ukentlige charterfly til fengsel i Nederland

I rapporten er Sivilombudsmannen klar på at det er uheldig at flere må dele varetektscelle:

«Slikt bør av hensyn til den enkeltes integritet ikke forekomme, og opphold av lengre varighet bør ikke aksepteres.»

Klikk på bildet for å forstørre.

Tidligere lenket politiet fast varetektsfanger til veggen på venterommet. Etter kritikk har de sluttet med praksisen. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

– Ikke tilstrekkelig kapasitet

Lystad nevner fotballbråk som et eksempel på en aksjon hvor det kan ha vært aktuelt med flere, i de seks kvadratmeter store cellene samtidig. I rapporten blir det også påpekt uheldige forhold når det er to som må dele celle samtidig, som at det ikke er avskjermet toalett.

– Dublering skjer fordi kapasiteten vår ikke er tilstrekkelig. Nå har det skjedd endringer i senere tid med at regjeringen har en ordning med fengselsplasser i Nederland. Dette er med på å frigjøre kapasitet her hjemme, og dette er noe vi merker.

– Hvis vi kan unngå dublering så ønsker vi å prøve å unngå det, forsikrer Lystad, som også understreker at de har skjerpet seg siden Sivilombudsmannen var på inspeksjonsrunde tidligere i år.

Les også: Norske fengselceller står tomme i Nederland

Les også: 33 innsatte tvangsflyttes til Nederland

Når det er to eller flere i varetektsceller øker risikoen for uønskede hendelser. Lystad mener likevel det er forsvarlig når det forekommer.

– Det er forsvarlig i den grad at vi ikke har fire personer som er påvirket av rus i samme celle samtidig. Alle som kommer her går gjennom en grundig klinisk gjennomgang.

Klikk på bildet for å forstørre.

Rapport fra Sivilombudsmannen etter inspeksjon hos Romerike politidistrikt. Foto: Faksimile

– Vi kan forbedres

– Dublering øker risikoen, og den forsøker vi å holde så lav som mulig. Selv om to på en celle er venner kan de bli uvenner, så det er ikke ønskelig å ha to eller flere på en celle. Det ligger alltid en konkret vurdering til grunn. Alternativet er å slippe dem løs, forklarer Lystad.

I rapporten kommer Sivilombudsmannen med følgende tiltak og kommentarer til forbedring:

«Politiet bør bare plassere flere innsatte på samme celle i ekstraordinære situasjoner, for et kortest mulig tidsrom og etter en grundig risikovurdering. Det bør utarbeides tydeligere rutiner for risikovurdering og tilsyn der dublering er aktuelt. Varighet bør registreres i hvert enkelt tilfelle.»

Sivilombudsmannen anbefaler også at politidistriktet vurderer kapasitetsutvidelser for å unngå flere tilfeller av dubleringer, men det kommer også frem at sentralarresten på Romerike i all hovedsak drives godt. Rapporten ser Lystad likevel som verdifull.

– Den er et nyttig verktøy for oss i streben etter å bli bedre. Jeg vil oppsummere rapporten med at det er bra å se hvor veldrevet vi er, men at vi har momenter som kan forbedres, avslutter han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.