OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Tirsdag er det åpen høring om det omstridte prosjektet bilfritt byliv i Oslo sentrum, som betyr fjerning av over 700 parkeringsplasser og endring av kjøremønsteret i sentrumsgatene.

Oslo-politiet legger ikke skjul på at de er kritiske til endringene.

- Kjøremønsteret er ikke logisk, og i enkelte tilfeller føres trafikken tilbake til områdene som skal være bilfritt. Det stiller jeg spørsmålstegn ved, sa politioverbetjent Inge Brekke i Oslo politidistrikt i høringen tirsdag formiddag.

Endringen av kjøremønsteret gjøres for å hindre gjennomkjøringstrafikken fra øst til vest i Oslo sentrum, og i den forbindelse vil gater bli stengt og det blir flere enveiskjørte gater.

Har du et tips om bilfritt byliv? Kontakt Nettavisens journalist Jørgen Berge.

Les mer fra høringen: Fjerner 767 p-plasser: Oslo-byrådet får kritikk

- Bør ikke bøtelegge

Brekke frykter dessuten at de som leverer varer i Oslo sentrum, nå i enda større grad vil ta i bruk gågater for å ta seg fram gjennom hovedstaden.

Han mener også at kun skilting er en dårlig løsning for endringene.

- Når hensynet i hovedsak er miljø, mener vi virkemiddelet bør være en avgift og ikke en bøteleggelse og en straffeforfølgelse. Det er naturlig at man velger et automatisk trafikksystem, som en bomring. Da kan veimyndighetene selv skille ut de som de ønsker å gi en avgift og styre den trafikkgruppen de ønsker når du kjører inn og ut innenfor Ring 1, sa Brekke.

Les også: Slik vil byrådet forandre Oslo

- Vil få problemer med GPS

Overfor Nettavisen utdyper politioverbetjenten sin kritikk:

- Vi mener bruken av kun skilter ikke er en fornuftig tilnærming i forhold til den effekten man ønsker å oppnå, sier Brekke.

- Du kaller også det nye kjøremønsteret for ulogisk?

- Ja, vi mener at for en vanlig kjørende så framstår ikke det logisk. Da må du i så fall ha en god lokalkunnskap og vite hvilke veier du kan kjøre og ikke kan kjøre. Hvis du for eksempel kun baserer deg på GPS, så vil du får problemer med å komme gjennom sentrum, sier han.

Les også: Vil fjerne Oslo-politikernes P-plasser

- Synes politiet det er bra at parkeringsplassene fjernes i Oslo sentrum?

- Det er et politisk spørsmål, så det skal ikke vi mene så mye om. Men det er klart at det vi har sagt i forhold til gatebruksplanen, så mener vi det mest fornuftige er å utnytte den kapasiteten som er, men sier samtidig at det er hensiktsmessig å få parkering av biler i p-hus og heller la de plassene som er igjen til grupper man ønsker å prioritere, sier Brekke.

Les også: Slik ble MDGs prestisjeprosjekt Bilfritt byliv motarbeidet av Oslo kommune

Skal stenge flere gater

En av målene med å endre kjøremønsteret i Oslo sentrum, er altså å begrense gjennomkjøringen fra øst til vest i byen.

«Det etableres et kjøremønster med hensikt å hindre gjennomkjøringstrafikk øst-vest i Oslo sentrum, å legge til rette for økt byliv samt legge til rette for å stenge gater for privatbiltrafikk i 2018 og 2019, men med kjøreadkomst til alle eiendommer i sentrum og gode forhold for næringstransport, varelevering og HC-parkering», skriver byrådet om endringen som Nettavisen tidligere har omtalt.

Som Nettavisen har omtalt gjennom en rekke artikler, fjerner det rødgrønne Oslo-byrådet nærmest all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo sentrum. Totalt vil over 700 parkeringsplasser være fjernet innen året er omme, og det har skapt en rekke reaksjoner.

Ifølge VG vil 767 gateparkeringsplasser fjernes, mens det kommer 66 nye næringsparkeringsplasser og flere p-plasser for funksjonshemmede.

Nettavisen er til stede og følger høringen om bilfritt byliv.