*Nettavisen* Nyheter.

Politiet refser seg selv

Foto: Scanpix

- Vi har avdekket store systemfeil i vår egen politi- og lensmannsetat, sier lederen for Norges lensmanns- og politilederlag (NLP), Geir Magne Aanestad.

04.01.05 12:00

- Også politiet må ta sin del av ansvaret for listerotet,sier Aanestad, som er tillitsvalgt for de fleste lensmenn og en del politistasjonssjefer.

Han retter kritikken både mot Nye Kripos og mot politiet forøvrig. Han sier han ikke er stolt over å tilhøre en etat som legger fram en savnetliste med så mange feil og mangler.

- Når det var så lett for avisene å fjerne navn fra denne lista, så burde det være minst like lett for politiet, sier Aanestad til TV 2 Nettavisen.

- Dette er ikke kjennetegn på en spesialistetat med stor fagkompetanse og nøyaktighet. Vi må være ydmyke for at vi her har avdekket store systemfeil i vår egen politi- og lensmannsetat, sier NLP-lederen.

Feier for egen dør
Mens lederen for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, i går gikk hardt ut mot Utenriksdepartementet for at de ikke overlot arbeidet med savnetlistene til politiet tidligere, mener NLP-lederen at politiet først må feie for egen dør.

- Det blir for enkelt å skylde på Utenriksdepartementet. Da den berømte savnetlista ble lagt fram mandag formiddag, var kvaliteten på navnelista politiets ansvar. Jeg er ikke videre stolt over å tilhøre en etat som kunne legge fram et så dårlig produkt, sier Aanestad til TV 2 Nettavisen.

Kripos glemte lokalkunnskap
Aanestad mener Nye Kripos overså politietatens største fordel; lokalkunnskapen som politi- og lensmannskontorene besitter. Denne delen av politiet burde vært koblet inn i etterforskingsdelen av listearbeidet og i kvalitetssikring av savnetlista før den ble offentliggjort, mener han.

- Nettopp i denne situasjonen burde det være viktig å utnytte denne lokalkunnskapen, sier han.

- Kjenner ikke Nye Kripos til den lokalkunnskapen i politidistriktene som du beskriver?

- Det vet jeg ikke om jeg vil svare på. Kripos forholder seg til politidistriktene, men det er også et ledd til, fra politidistriktene og ut til de lokale lensmannskontorer og politistasjoner.

En lokal politimester som TV Nettavisen snakket med fortalte at de hadde fått listen to timer før offentliggjøring og ikke hadde tid og mulighet til å kontrollere den før den ble lagt ut. Kort tid etter var lista redusert med flere navn, takket være lokale mediers innsats.

- Ble ikke involvert
Aanestad sier han kjenner til lensmenn som på eget initiativ kontaktet politidistriktets operasjonssentral og fikk ut navn fra egen kommune. På kort tid fikk de avklart at personene det gjaldt ikke var savnet. Andre tok et par telefoner straks de fikk lista, og fikk på den måten strøket flere navn av lista. I andre tilfeller ble meldte korrigeringer til politiet ikke videreført til Kripos.

- Så langt jeg har fått opplyst foregikk arbeidet fra Nye Kripos sentralt, og i noen grad fra politidistriktenes sentrale enheter. Lensmennene og andre lokale politiledere, som sitter på stor lokal personkunnskap, ble ikke involvert i dette arbeidet før det var for seint, sier Aanestad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.