Den tidligere lederen i Politiets Fellesforbund mener Gjørv-kommisjonens rapport i for stor grad er blitt brukt som grunnlag for å oppnå færre politidistrikter og kraftig sentralisering, skriver Aftenposten.

– Etter min mening er rapporten til dels misbrukt. Den er vektlagt i for stor grad for å få færre politidistrikter, færre operasjonssentraler, samt oppnå en kraftig sentralisering. Jeg mener det ikke er grunnlag for dette i rapporten, sier Johannessen.

Rapporten pekte blant annet på at det hadde vært mulig å organisere en politiaksjon raskere, og at gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere.

Frp og H avviser

Statssekretær i justisdepartementet Ove Vanebo (Frp) er ikke enig i at rapporten er misbrukt. Han sier til NRK at det ligger solide fagbegrunnelser bak omgjøringen av politiet.

– Det er flere rapporter og innspill som er grunnlag for de endringene man gjør, sier Vanebo. Han legger til at endringene gjøres for å få et mest mulig effektivt og lokalt nærpoliti og for å styrke fagmiljøene.

– Da er det klart at man er nødt til å gjøre noen endringer som kan innebære konsentrasjon noen steder og endringer i gamle strukturer, men hvis man går gjennom materialet som ligger til grunn, vil man se at det er gode faglige argumenter for å gjøre det på denne måten, sier han.

Høyres justispolitiske talsmann Anders Werp sier til NRK at også han avviser at rapportens konklusjoner er misbrukt, og viser til at arbeidet med å forbedre strukturen og organiseringen i politiet allerede var i gang før terrorangrepet.

Partipolitisk misbruk

Antall politidistrikter er kuttet fra 27 til 12 og antall tjenestesteder redusert. Det er også innført strengere krav til responstid.

Johannessen mener rapporten har hatt stor betydning for omorganiseringen i politiet.

Han får full støtte av stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), som er medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Sentralisering var ikke svaret da kontrollkomiteen behandlet rapporten, heller tvert imot, sier han til NTB. Lundteigen understreker at det ikke var justiskomiteen som behandlet rapporten.

– Rapporten er partipolitisk misbrukt. Jeg var blant dem som fryktet at det kunne bli sånn, sier Lundteigen. Han mener angrepet på Utøya kunne fått et annet utfall om Hole kommune hadde hatt lensmann.

– Det er et sterkt utsagn, men jeg står for det.

– For bastant

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener Gjørv-rapporten er både omfattende og solid, og har vært viktig for å forbedre politiet. Han peker også på at politireformen ikke er en følge av rapportens konklusjoner, men av en diskusjon om reform, som senere ble fulgt opp i politianalysen og behandlet i Stortinget.

Oslos tidligere politimester, Anstein Gjengedal, uttalte til Aftenposten nylig at rapporten ble en opplest og vedtatt sannhet, og mener den er for bastant. Han sier det er mye der han ikke kjenner seg igjen i, særlig når det gjelder holdninger og kultur i politiet.

De siste utspillene om Gjørv-kommisjonens rapport kommer etter en kronikk i Politiforumsignert forsker Helge Renå. Han mener politiledelsen ikke uten videre bør legge konklusjonene i rapporten til grunn når politiet skal gjennom en omfattende reform. (©NTB)