Politimann dømt for taushetsbrudd

En politimann advarte en mor om datterens «veldig voldelige» kjæreste.

En politimann er i Gulating lagmannsrett dømt for å ha krenket taushetsplikten i forbindelse med sitt arbeid, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen er dømt til å betale en bot på 3.000 kroner i tillegg til saksomkostninger på 3.000 kroner.

Bakgrunnen for saken er at politimannen skal ha gitt opplysninger til en mor om datterens kjæreste. Ifølge dommen sa politimannen i en telefonsamtale at denne personen var veldig voldelig, at politiet hadde store problemer med ham, og at han var den største voldsmannen i Sandnes.

Politimannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, varsler at saken vil bli anket til Høyesterett.

- Vi mener det ikke er riktig å dømme ham for brudd på taushetsplikten. Det må være tillatt for en politimann å gi relativt detaljert informasjon til foreldre som har barn som har kommet inn i destruktive miljøer, og er blitt kjærester med kriminelle. Jeg anser det som godt forebyggende politiarbeid, sier Torstrup til Stavanger Aftenblad.

Mannen ble dømt for dette forholdet i Jæren tingrett, men Spesialenheten for politisaker anket dommen som frifant ham for å ha utvist grov uforstand i tjenesten.

Lagmannsretten forkastet denne anken, mens politimannen selv anket over bevisbedømmelsen, lovanvendelsen og saksbehandlingen hva angår brudd på taushetsplikten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.