Gå til sidens hovedinnhold

Politimenn flykter fra dårlig lønn

Bare i Hordaland har nesten 40 tjenestemenn forlatt politiet til fordel for private jobber. - Situasjonen er kritisk, sier Fellesforbundet.

(iBergen.no) Mellom 30 og 40 polititjenestemenn har forlatt jobben i politiet bare i Hordaland de siste par årene og jobber i alt fra forsikringsbransjen til Fiskeridirektoratet. På landsbasis er tallene mellom 70 og 100 per år.

Det nærmer seg krise i politiet over hele landet og lønnen får skylden.

På Falck Nutec jobber i dag fire politimenn som har byttet ut uniformen og spedd på lønnsslippen betraktelig.

Gikk lei dårlig lønn
Er du utdannet i politiet er du en attraktiv arbeidstaker. Politimennene trengte ikke levere inn mange søknader før de fikk seg ny jobb. En jobb med betraktelig bedre betingelser.

- Lønn er en viktig del av det å føle seg verdsatt. Her har jeg en god del bedre lønn ja, sier Einar Lund som hoppet av som betjent ved spesialseksjonen i Bergen for å operere livbåter og kurse blant annet oljearbeidere i beredskap.

- Men det er ikke bare lønn. Det handler også om totalpakken. Det er ikke rom for egenutvikling i politiet lengre. Det er ikke penger til kursing og kompetansehevning. Så er det også en kabal som skal gå opp når en jobber skift og i tillegg må jobbe overtid for å få en lønn en kan leve av, sier Lund som har sagt opp sin jobb i politiet.

Spenningen forsvinner
Lund får anerkjennende nikk fra Ivar Konrad Lunde. Han har foreløpig bare permisjon fra sin stilling som politiførstebetjent operativ ansvarlig på Askøy.

- Betingelser og behandling er to ord som jeg vil oppsummere med for å beskrive årsaken til at jeg sluttet i politiet. Etter ti år i politiet er en ikke spenningssøker lengre. Da er det andre ting som betyr noe. Deriblant lønn.

Lunde som i dag driver med opplæring og rådgivning i beredskapsledelse, peker også på at det er blitt et for stort gap mellom de eldste og de yngste i politiet.

- Det går mye på kravene de yngste setter til sine ledere. Det mangler arbeidstakere i mellomsjiktet.

Men mye av årsaken til det er nettopp at gruppen mellom 30 og 40 år finner seg nye utfordringer i privat sektor.

- Lederne må stå opp
Lunde peker også på et annet moment som man mener kan være noe av årsaken til flukten fra politiet. Ledernes ansvar i tunge saker.

- Politiet har blitt veldig røft behandlet den siste tiden, men det er ingen av de sentrale lederne som forsvarer etaten utad. Det er ikke fagforeningslederne som skal forsvare politiet - det er lederne. Jeg tror mange tjenestemenn sliter med nettopp dette.

Tidligere informasjonsleder i Hordaland politidistrikt, Trygve Hillestad, er enig med kollegaen.

- Det er frustrerende å stå utenfor å se på hva som skjer med politiet nå, sier Hillestad.

- Men frister det å gå tilbake til politiet?

- Jeg kommer nok ikke til å gjøre det, svarer Hillestad.

De andre politimennene på Falck Nutec vil ikke utelukke noe, men innrømmer at de har det bedre der de er i dag.

Det nærmer seg krise
Startlønnen for en polititjenestemann som er 284.000 kroner i grunnlønn. Snittlønnen i politiet er på usle 320.000 kroner - inkludert lederne.

Politiets Fellesforbund krever en lønnsøkning på 80.000 kroner

- En må jobbe helger, kvelder,17. mai, jul og påske for å få en lønn og leve av, sier leder for Politiets Fellesforbund Hordaland, Ivar Hellene.

Slike lønninger og arbeidsforhold frister overhodet ikke de unge som skal starte på utdanningsløpet sitt.

- I fjor kom så å si alle som oppfylte de helsemessige og fysiske kravene og som hadde plettfri vandelsattest inn på politiskolen. Av de 560 som fikk tilbudet var det bare 90 som ikke kom inn i år. Går en ti år tilbake i tid så var det bare 20 prosent av søkerne som fikk plass. Til neste år skal de øke antallet som kommer inn på skolene.

- Betyr det at en kan få tilstander som det var for noen år tilbake da nesten alle som søkte kom inn på lærerskolen?

- Min spådom er at en risikerer å måtte gå ut over normene. La oss bare håpe at vi ikke må gå så langt som å skyve på vandelsattesten til søkerne.

- Må skje noe til våren
Politiet er nødt til å sette inn tiltak for å beholde arbeidsstokken sin. Første sjanse er til våren. Da må det skje noe, mener politiet som krever tidenes lønnsoppgjør.

- Vi er helt avhengig av en løsning i lønnsoppgjøret til våren. Folk er oppgitt og resignerte selv om de leverer fantastisk gode resultater. Sitronen er skvist så lagt at det ikke er mer å skvise ut av den. Situasjonen er kritisk, Hellene

- Folk er ikke villig til å gå rundt å bli trakassert og spyttet på for den lønnen de har nå. Det er nådd et punkt der nok er nok. Engasjementet er veldig stort, men det er bare et tidsspørsmål om når det går ut over arbeidsinnsatsen, påpeker Hellene.

50 stikker med pensjon
En annen utfordring som politiet har er avgangen. Bare i Hordaland når 50 tjenestemenn pensjonsalder i løpet av de to neste årene. Fellesforbundet regner med at tallet på landsbasis er 300 tjenestemenn de nærmeste årene.

- Vi jobber med å få til et seniorpolitisk tiltak der vi tilbyr bedre lønn, mer ferie og slippe tunge arbeidsformer for dem som velger å fortsette til ut over 57 år. Dette er et pilotprosjekt for Hordaland, men foreløpig har vi ikke fått godkjenning av Politidirektoratet. Det er de som må ta kostnaden med dette prosjektet.

Stillinger konstant ledig
De som velger å følge drømmen om å jobbe i politiet, trenger ikke bekymre seg for om de får jobb etter utdanningen. En kan så å si velge og vrake.

- Her i Hordaland har vi rundt 20 stillinger ledig nå. Og tendensen er lik over hele landet, sier Hellene som legger til som et eksempel at det i bare kom tre søknader på en stillingsutlysning på 16 stillinger ved ett tilfelle i fjor.

- En skal ikke mange år tilbake i tid for å finne år der vi hadde 70 søknader på tre stillinger.

Les flere nyheter på iBergen.no

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus