Portoen øker

Posten øker avisportoen fra nyttår med 9,5 prosent. Dette vil gi store utslag for enkelte aviser.

12.10.05 15:17

Postens forslag til ny avisporto fra nyttår vil gjøre at treårsplanen for omlegging er gjennomført. Prisøkningen blir på 9,5 prosent, på samme nivå som det partene i fjor ble enige om, men for enkelte aviser blir det til dels store utslag.

De planlagte endringene i avisportoen fra 1.januar 2006, følger treårsplanen for gradvis omlegging av avisportoen. Det går nå fra innholdsbasert til kostnadsbasert prissetting. Avtalen stammer fra 2003. Bakgrunnen er at Postens konsesjon stiller krav om kostnadsbaserte priser,

Gradvis gjennomføring
Posten har de siste årene gradvis gjennomført omleggingen av avisportoen. Fra nyttår planlegges den siste omleggingen av prissystemet. Deretter vil avisportoen bli gjenstand for en normal prisutvikling.

Forhandlinger mellom Posten og avisorganisasjonene MBL og LLA om avisportoen fra nyttår ligger innenfor den rammen som partene avtalte ved fjorårets forhandlinger. Det vil si rundt 9,5 prosent, men med til dels store utslag for enkelte aviser.

Dyrest med spredt distribusjon
Aviser som utkommer bare en dag i uken og som kun benytter Posten til spredt distribusjon utenfor eget primærområde, får størst prisøkning. Aviser som utkommer hyppig (2-7 dager i uken) og hvor Posten ivaretar totaldistribusjonen, får mindre prisøkninger. Dette er i tråd med Postens kostnader og de muligheter Posten har til å drive effektivt og utnytte stordriftsfordeler, melder selskapet i en pressemelding.

- Omleggingen av avisporto har vært krevende, men vi har hatt et godt samarbeid med avisene om fremgangsmåten for å fjerne innhold som kriterium for fastsettelse av avis- og bladporto. Det er beklagelig at vi i den siste fasen, så langt ikke har lyktes å bli enig, sier informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Posten Norge AS.

Ikke full enighet
- Striden står nå om prismodellen, hvor vi mener det er naturlig at aviser som kun benytter Posten til spredt distribusjon utenfor eget primærområde, får en høyere pris enn aviser som benytter Posten på totaldistribusjon, sier Gjølme.

- Posten har felles ønske med avisene om å opprettholde et høyt avisopplag, men avisene må betale samme priser for distribusjon som andre kunder av Posten. Dersom det er behov for økonomiske støtteordninger for å opprettholde et høyt avisopplag, er ikke det en sak for Posten, men for Kulturdepartementet, mener Gjølme.

Kritisk til Posten
Mediebedriftenes og Landslaget for lokalavisers forhandlingsutvalg er på ingen måte begeistret for Postens fremgang.

- Posten sine krav truer eksistensen til mange aviser og vil føre til alvorlig svekkelse av mangfoldet på utsalgsstedene for avis over hele landet. Vi opplever det slik at Posten misbuker sin dominerende stilling, sier Olav Bergo, som leder forhandlingsutvalget fra MBL og LLA.

Nå vil MBL og LLA be eieren ved Samferdselsministeren om å bruke den muligheten Postens konsesjon gir til å beskytte sterke samfunnsinteresser som ytringsfrihet og mediemangfold.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.