Klokken 12.30 møtte SSB-direktør Christine Meyer pressen i SSBs lokaler. I innledningen gikk Meyer til knallhardt angrep på finansminister Siv Jensens (Frp) innblanding de siste ukene

- SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk. Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit.

SSB har det siste året vært gjennom og er fremdeles i en stor omstillingsprosess.

- Alt har vært forankret i styret og eier. Jeg har fått et tydelig mandat til å modernisere og modifisere SSB, og vi har hold departement og styre løpende orientert. Og har fått støtte fra departementet om prinsippene helt fram til resultatet omplassering av forskere ble kjent for to uker.

– Jeg har derfor vanskelig for å forstå hvorfor finansmnisteren, som også er for effektivisering, ikke ønsker at SSB skal levere på bestillingen i tildelingsbrevet.

11 dager

Meyer hevder Finansdepartementet ba henne sette omstillingene i SSB på vent inntil videre, men at hun ikke fikk opplyse om dette.

SSB-sjefen sier hun allerede 31. oktober foreslo overfor finansminister Siv Jensen å stille omstillingsprosessen i bero, men at hun ikke fikk lov til å gå ut med dette internt eller offentlig

- 3. nov sendte jeg et nytt utkast til tiltaksplan til departementet, for å roe situasjonen. Jeg fikk heller ikke da lov å legge dette frem eksternt eller internt. Det betyr at vi i 11 dager ikke har hatt lov å utøve det vi er satt til å gjøre.

Meyer sier hun også har opplevd at SSB er blitt presset.

- Jeg opplever at SSB har blitt presset på innvandringsfeltet, blant annet at helt ordinær kvalitetssikring av arbeid før publisering, har blitt oppfattet som sensur.

Advokat-behov

Pressekonferansen kom etter et allmøte med de SSB-ansatte fredag klokken 11.

- Jeg føler allmøtet er med på å skape ro. Det gjøres ikke fort, og de siste ukene har vært tunge. De har vært tunge for meg, men aller tyngst for alle de SSB-ansatte som har gjort en god jobb, sier Meyer, som sier SSB har hatt støtte i eierne.

Tidligere fredag morgen ble et avtalt møte med finansminister Siv Jensen (Frp) avlyst, ettersom Meyer hadde med advokat. Da hadde de to allerede hatt to møter i løpet av få dager.

- Det har vært to vanskelige møter, og med oppslag i media om min oppsigelse, hadde jeg behov for å ha med advokat, forklarte Meyer på pressekonferansen.

- Jeg mener det er ikke grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under pressekonferansen.

Ekstraordinært styremøte

Klokken 15 er hun innkalt til ekstraordinært hastemøte i styret.

Jensen skal altså ha avvist Meyer å ha med en rådgiver på fredagmorgenens møte.

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer.

Les mer: Siv Jensen slår tilbake: - Påstanden er gal

Ikke oppsigelse

Finansdepartementet avviser at det var snakk om oppsigelse.

- Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra departementet fredag.

- Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig.

Finansminister Siv Jensen vil kommentere situasjonen rundt SSB kl 14:30 i dag i Finansdepartementet.

Les mer: Meyer: - Jeg følte behov for å ta med en rådgiver, det ønsket ikke finansministeren